FRANKLIN D. ROOSEVELT – ČLOVĚK A POLITIK

Franklin Ruzvelt - čelovek i politik

Nikolaj Nikolajevič Jakovlev

Vydalo: Svoboda, Praha, 1985

Stav:  veľmi dobrý

Jazyk:  čeština

Preklad:  Pavel Borský

Autor obálky:  Oldřich Pošmurný

Vydanie:  1.

Výtlačkov:  42000

Strán:  504

ISBN:  25-121-85

2,00 

Nedostupné

Krátky popis:

Jen málo světových státníků vstoupí do obecného povědomí již několika generací a jen někteří z nich dokáží získat sympatie lidí nejrůznějších politických přesvědčení a názorů. Franklin Delano Roosevelt, americký prezident v letech 1933—1945, byl takovou výjimkou.

Již svým původem (jeho strýc Theodor Roosevelt byl prezidentem USA v l. 1901 — 1909) a výchovou směřoval k politické kariéře, které vrchovatě dosáhl. Přišel do Bílého domu za situace pro Ameriku nesmírně tíživé. V r. 1929 po „černém čtvrtku“ na newyorské burze přes noc skončila „zlatá dvacátá léta“ a USA se rázem octly v nejhlubší krizi, jakou do té doby kapitalistický svět poznal. Hlad, bída, nezaměstnanost, hospodářský i sociální rozvrat, zoufalství a beznaděj, to byl obraz USA na počátku 30. let. Situace žádala rychlé řešení a F. D. Roosevelt, vůdce Demokratické strany a v té době guvernér státu New York, měl na rozdíl od jiných politiků alespoň představu tohoto řešení. Jeho protikrizová státně kapitalistická opatření známá jako New Deal byla pochopitelně jen částečná, limitovaná jeho postavením i smýšlením buržoazního politika, avšak přece jen zabránila nejhoršímu. Nejvýznamnější je ovšem Rooseveltovo působení za druhé světové války, kdy rozhodujícím způsobem přispěl ke zrušení izolacionismu USA, k navázání spolupráce s Velkou Británií a Sovětským svazem. Jako člen „velké trojky“ (Stalin, Churchill, Roosevelt) se podílel na vítězství protifašistické koalice. Účastnil se všech rozhodujících konferencí spojenců od Casablanky přes Teherán až po Jaltu. I přes pevnou zakotvenost ve své třídě, jejímiž názory byl ovlivňován, vždy usiloval v mezích svých možností o mírové soužití mezi národy. Aktivně přispěl k založení OSN.

Sovětský historik N. N. Jakovlev nevidí Roosevelta jen jako významného buržoazního politika. Integrální součástí jeho biografie je i zřetel k osobním kvalitám FDR. Vždyť také tento lidský faktor statečného a vnitřně silného člověka, který dokázal překonat těžký fyzický handicap, z něho učinil osobnost hodnou dodnes naší pozornosti a úcty.

Sledujte nás na Facebooku