POVSTALECKÁ HISTÓRIA

Jozef Bob & Viliam Plevza

Vydalo: Tatran, Bratislava, 1984

Stav:  veľmi dobrý, s venovaním

Prebal:  zachovalý

Jazyk:  slovenčina

Autor obálky:  Otakar Nehera, Tibor Hrabovský

Vydanie:  1.

Výtlačkov:  15000

Strán:  360

ISBN:  61-601-84

1,90 

Nedostupné

Krátky popis:

Slovenské národné povstanie roku 1944 vstúpilo do moderných národných dejín a československých štátnych dejín ako rozhodujúci medzník. Gustáv Husák už roku 1946 napísal, že sa stalo morálnym fondom národa. O osemnásť rokov neskôr Ladislav Novomeský dodával, že bolo „dobre dotovaným fondom“, poskytujúcim slovenskému národu „posilu v citoch i bezpečnosť vo vedomí na neľahkých cestách doterajších, súčasných i budúcich“. Autori knihy vzdávajú hold generácii, ktorá pripravovala SNP a stála v centre prevratných udalostí, ktoré z ozbrojeného vystúpenia slovenského ľudu proti fašizmu a za národné oslobodenie urobili začiatok národnej a demokratickej revolúcie v Československu. Súčasne sa prihovárajú všetkým vrstvám našej spoločnosti, ktoré plnili, rozvíjali a aj v súčasnosti rozvíjajú jeho neustále inšpirujúci odkaz.

Náš pohľad na SNP je dnes vďaka dosiahnutému stupňu vedeckého poznania úplnejší, komplexnejší a aj z hľadiska upevňovania historického povedomia národa v uplynulých desaťročiach bohatší. Pravda, nemožno pozitívne neprijať skutočnosť, že k pokusu o syntetické spracovanie povstaleckej tematiky došlo, hoci neskoro, ale predsa a zhodou okolností práve na počesť 40. výročia SNP.

Povstalecká história netradičnými umeleckými prostriedkami ukazuje panoramatický obraz o príprave, priebehu, politických, ideologických a morálnych aspektoch ozbrojeného vystúpenia slovenského ľudu pred štyridsiatimi rokmi. Dej, časovo ohraničený rokmi 1942—1945. sleduje osudy historických osobností, ktoré stáli na čele protifašistického zápasu, ako aj celej plejády fiktívnych postáv, ktoré personifikujú rozhodujúce zložky vtedajšej slovenskej spoločnosti. Nositeľmi dejovej osnovy sú ľudia, ktorí pôsobili v KSS. v tzv. občianskom odboji, v Moskve a v Londýne, vo vládnúcej štruktúre klérofašistického režimu i hitlerovského Nemecka.

Sledujte nás na Facebooku