ŠTÚDIE O SLOVENSKOM NÁRODNOM POVSTANÍ

Zborník prác venovaný 30. výročiu Slovenského národného povstania a oslobodenia Československa Sovietskou armádou

Vydalo: Veda, Bratislava, 1975

Stav:  dobrý, pečiatky v knihe

Jazyk:  slovenčina

Autor obálky:  Pavel Amena

Vydanie:  1.

Výtlačkov:  1500

Strán:  232

ISBN:  71-106-75

20,00 

Dostupné

Krátky popis:

PREDHOVOR (M. Repáš)

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVSTANIE - ZAČIATOK NÁRODNEJ A DEMO KRATICKEJ REVOLÚCIE PRE NÁRODY ČESKOSLOVENSKA (M. Kropilák)

KSČ - VEDÚCA SILA NÁRODNOOSLOBODZOVACIEHO PROTIFAŠISTICKÉHO BOJA (L. Hubenák)

MEDZINÁRODNÁ ÚČASŤ V SLOVENSKOM NÁRODNOM POVSTANÍ (J. Hrozienčik)

ČESKOSLOVENSKO-SOVIETSKE VZŤAHY V ZÁVEREČNEJ ETAPE PROTIFAŠISTICKÉHO ODBOJA NA SLOVENSKU (J. Pivoluska)

POVSTALECKÁ SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA VO SVETLE SVOJEJ ZÁKONODARNEJ ČINNOSTI (K. Rebro)

IDEOVÁ KONFRONTÁCIA V ROKOCH ODBOJA NA SLOVENSKU (J. Bodnár)

ODKAZ SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA V HOSPODÁRSKOM
ROZVOJI SLOVENSKA (J. Kúkeľ)

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVSTANIE A SOCIALISTICKÁ ŠKOLA (G. Pavlovič).

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVSTANIE A LITERATÚRA (B. Truhlář).

VPLYV OSÍDLENIA NA PRIEBEH SNP A ROZVOJ URBANIZÁCIE SLOVENSKA (J. Zemko, J. Pašiak)

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA A REVOLUČNÉ NÁRODNÉ VÝBORY ZA POVSTANIA A ICH HISTORICKÝ VÝZNAM (F. Vašečka)

MATERIÁLNE ZABEZPEČOVANIE SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA (I. Kamenec)

Sledujte nás na Facebooku