SBORNÍK REFERÁTŮ PRACOVNÉ METODICKÉ KONFERENCE „BRNĚNSKÉ DNY ZDRAVOTNÍ TĚLOVÝCHOVY“ I.

Vydalo: TJ Geofyzika, Brno, 1984

Stav:  veľmi dobrý

Jazyk:  slovenčina, čeština

Strán:  80

2,50 

Dostupné

Krátky popis:

Obsah
1. L. Petzlová: ZDRAVOTNÍ TV V SYSTÉMU ZRTV
2. L. Kubálková: ZDRAVOTNÍ TV V NAŠÍ SPOLEČNOSTI
3. M. Slezáková: K ČINNOSTI KOMISE ZDRAVOTNÍ TV Jm KRAJE
4. V. Zeman: ZKUŠENOSTI S ORGANIZACÍ A ZAMĚŘENÍM JÓGOVÝCH CVIČENÍ V Jm ORGANIZACI ZRTV
5. V. Lepičovská, C. Dostálek: FYZIOLOGICKÉ ZMĚNY PŘI CVIČENÍ HATHAJÓGY
6. J. Horák, P. Brandejský, L. Boudová, O. Jindra, Z. Vilikus, V, Novotný, V. Bunc: VLIV POHYBOVÉ AKTIVITY NA KARDIORESPIRAČNÍ FUNKCI A METABOLICKOU ADAPTACI
7. L. Míček, V. Kubínský, V. Zeman: ZHODNOCENÍ TERAPEUTICKÉHO EFEKTU TÝDENNÍCH KURSŮ JÓGOVÝCH CVIČENÍ
8. P, Křivka: PODOBNOSTI A ROZDÍLY MEZI PSYCHICKÝMI POSTOJI V JÓZE A V NĚKTERÝCH SMĚRECH SOUČASNĚ PSYCHOTERAPIE
9. V. Dražil : JÓGA A REHABILITACE PRŮDUŠKOVÉHO ASTHMATU
10. O. Chválová: VYROVNÁVACÍ PROGRAM PŘI JEDNOSTRANNÉM ZATĚŽOVÁNÍ V TENISU
11. J. Zachoval: NĚKTERÉ DŮSLEDKY A MOŽNOSTI ŠIRŠÍHO POJETÍ JÓGICKÝCH CVIČENÍ
12. B. Bušová : LIEČEBNÁ TV U HEMATOLOGICKÝCH PACIENTOV
13. J. Motajóvá, L. Ramaczay: VÝZNAM DÝCHACÍCH A KOMPENZAČNÝCH CVIČENÍ Z HATHAJÓGY U CVIČENCOV S VERTEBROGENNÝMI ŤAŽKOSŤAMI
14. G. M. Timčák : SPRÁVNÝ ROZVOJ OSOBNOSTI A JÓGA
15. L. Jagelka : ZDRAVOTNÍ TV PRO ZDRAVÉ OD 18 DO 80 LET
16. M. DokuliL : JÓGA A SPORT
17. V. Zeman : UŽITÍ JÓGOVÝCH CVIČENÍ POHYBOVĚ SOUSTAVY V OSTATNÍCH TV AKTIVITÁCH
18. V. Kolouch : MOŽNOSTI KULTURISTIKY PŘI ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ŽIVOTA
19. J. Kvapilík : VYUŽITÍ AUTOMASÁŽE V PREVENCI CIVILIZAČNÍCH CHOROB
20. M. Dokulil : NĚKOLIK POZNÁMEK K TERMINOLOGII JÓGY
21. D.Říčný, D. Langerová, J. Horký, O. Rybníček, P. Šitavanc, J. Veselá, A. Žilková, J. štědroňová: ZDRAVOTNÍ TV V RÁMCI KOMPLEXNÍ PÉČE O DĚTI S ASTMA BRONCHIALE
22. B. Bartušek: SESTAVA NÁPRAVNÝCH JÓGOVÝCH CVIČENÍ PO TRÉNINKOVÉ JEDNOTCE ATLETŮ
23. A. Zuzanová : JÓGOVÁ CVIČENÍ SE SENIORY
24. L. Petzlová : PÉČE O CVIČITELE ZDRAVOTNÍ TV
25. V. Vácová : JÓGOVÁ CVIČENÍ ASTMATICKÝCH DĚTÍ
26. O. Dostálová: JÓGA, JAKO VÝZNAMNÝ PSYCHOTERAPEUTICKÝ PŘÍSTUP V ANKOLOGII.
27. M. Mrnuštíková : MAKROBIOTICKÁ STRAVA VE ZDRAVOTNÍ TV
28. J. A. Zentrich: PREVENCE CIVILIZAČNÍCH CHOROB A LÉČIVÉ BYLINY
29. P. Stratil : SPRÁVNÁ VÝŽIVA JE ZÁKLADEM DOBRÉHO ZDRAVÍ I SPORTOVCŮ
30. V. Nečas : NĚKTERÉ POZNATKY O VELMI ZÁVAŽNÉM VLIVU GEOANOMÁLNÍHO POLE NA ZDRAVÍ ČLOVĚKA

Sledujte nás na Facebooku