SBORNÍK REFERÁTŮ PRACOVNÉ METODICKÉ KONFERENCE „BRNĚNSKÉ DNY ZDRAVOTNÍ TĚLOVÝCHOVY“ II.

Vydalo: TJ Geofyzika, Brno, 1984

Stav:  veľmi dobrý

Jazyk:  slovenčina, čeština

Strán:  108

2,50 

Dostupné

Krátky popis:

OBSAH:
2. V. DVOŘÁČKOVÁ: K rozvoji cvičeni zdrav. TV v Brně
3. I. FIBIGER: Jógová cvičení ve svazu ZRTV
4. B. MOTAJOVÁ : K rozvoji jógových cvičení na Slovensku
5. V. HOŠEK : Jóga v západočeském kraji
6. J.TILLICH : Co je a co není jóga
7. K.KOVÁCS : Zkušenosti s jógou jako zdravotním cvičením
8. M. ZÓLTAY : O debrecínském rehabilitačním středisku
9. B. KŘIVOHLAVÝ: Verbální a neverbální komunikace cvičitele s cvičenci
10. L. MÍČEK, V. ZEMAN: Jóga a mechanismy duševního zdraví
11. M. KREJČÍŘ: Funkční diagnostika a cílené cvičební prevence
12. A. R. MACHANDER: Poznámky k nácviku a provádění jógových cvičení
13. M. DOKULIL : Jóga v našem životě
14. L. HUDEC : Poznámky k isometrickým cvičením
15. A. R. MACHANDER: Jógové posedy
16. V. DOLEŽALOVÁ: Zkušenosti s cvičením jógy u psychiatrických pacientů
17. E. FASSMANNOVÁ: Využití jógových prvků při kardiovaskulárním onemocnění
18. M. DOKULIL : Pár námětů k páteři
19. M. POLÁŠEK : Cvičenia pri prieduškovom záduchu
20. L. DOLEŽEL : Cvičení jógy ve skupinách dospělých astmatiků
21. B. FIGALOVÁ, L. KUČEROVÁ: Je možné cvičit jógu s těžce tělesně postiženými?
22. M. KYRALOVÁ, K. PRAJEROVÁ: Tělovýchovná aktivita žen staršího věku....
23. Y. BENDOVÁ : Zkušenosti ze cvičeni jógy se staršími občany
24. V. RŮŽIČKA : Kondiční jógové cvičení loma - viloma
25. G. M. TIMČÁK : Dve cvičenia na ukončenie denných aktivit
26. O. KOVÁŘOVÁ : Integrovaná jógová příprava sportovce
27. J. MACHÁT : Využití jógových cvičení u mladých zápasníků v TJ Zbrojovka Brno
28. Fotoreportáž z vyjížďky přehradou
29. V. ŠAFÁŘOVÁ: Jóga - účinný kompenzační prostředek při cvičení nevidomých dětí
30. M. KUBÍČKOVÁ : Harmonizační orgánová sestava
31. V. KALAS : Vandrajóga je brněnská turistická aktivita
32. D. ŠPICNEROVÁ: Princip apány v současném životním stylu
33. V. MILTNER : Od tradiční jógy k současnosti - o tzv. hadí síle
34. D. PUCHNAROVÁ: Estetická výchova v odborech ZRTV
35. V. STRAKA : Modernizace ve zvláštní tělesné výchově
36. L. RUŽKOVÁ : O zdravé výživě
37. V. NEČAS : Geoanomální pole a některé možnosti omezení jeho škodlivého působení
38. B. A. ZENTRICH: Zdravotní TV a problematika lidového léčitelství
39. 3. KOSTKOVÁ : Závěrečné slovo ústřední náčelnice VS ZRTV
40. L. PETZLOVÁ : Závěrečné slovo předsedkyně české komise zdr. TV ZRTV
41. I. FIBIGER : Závěrečné slovo předsedy federální subkomise jógových cvičení
42. V. ZEMAN : Závěrečné slovo sekretáře konference
43. Adresář účastníků konference
44. Přihláška na konferenci BDZTV

Sledujte nás na Facebooku