ARCHITEKTURA

Bohuslav Syrový

Vydalo: SNTL, Praha, 1973

Stav:  dobrý

Prebal:  prebal poškodený

Jazyk:  čeština

Preklad:  Zdeněk Ziegler

Edícia:  Oborové encyklopedie SNTL

Strán:  328

6,00 

Dostupné

Krátky popis:

Oborová encyklopedie Architektura je vlastně druhé, zcela přepracované a rozšířené vydání knihy Architektura - naučný slovník. Kniha je zařazena do nových oborových encyklopedií SNTL, a proto je upraven i titul. Původní kniha vyšla již v r. 1961 a byla brzy rozebrána, což je nejlepším důkazem její potřebnosti a užitečnosti, svým obsahem byla velmi poučná, ale zároveň i příjemně čtivá. Změna názvu vyplynula ze snahy nakladatelství postupně vydat celou řadu oborových encyklopedií z různých oborů. Nakladatelství chce touto cestou co nejrychleji seznámit čtenáře s názvy a pojmy z různých oborů. Dnes již nestačí vědomosti, které stačívaly kdysi. Dnešní doba vyžaduje, aby každý občan byl do určité míry obeznámen se širokým děním, které v překotné rychlosti stále probíhá. Dnes by měl každý alespoň něco vědět o letech do vesmíru, o atomové energii, o proměně hmoty neživé v živou a přirozeně také o stavění a o architektuře, neboť se s ní potkáváme skutečně na každém kroku.

V oborové encyklopedii Architektura se čtenář může stručně a výstižně seznámit s obsahem názvů, s nimiž se téměř každodenně setkává jak v denním tisku, tak i v různých relacích rozhlasu nebo televize, ba i v běžných rozhovorech. V této encyklopedii jsou hesla z oboru architektury nejen soustředěna a vysvětlena, ale často je i ukázána souvislost pojmu s jinými obory, popř. i spojitost se společenským a kulturním děním celých národů. V chápání těchto všech vazeb právě tkví ono poučení, které může poskytnout hlubší a zasvěcenější pohled na architekturu, tj. pomůže chápat souvislosti architektury s mnoha činiteli, jež architekturu podmiňují, spoluvytvářejí a popř. jí i škodí. V této knize jsou značně rozšířeny stati pojednávající o vývoji architektury, takže mnohé spojitosti v celém společenském dění vystupují potom mnohem plastičtěji. Proto byla publikace doplněna údaji o význačných osobnostech z oboru architektury a údaji o význačných stavbách, v nichž se čtenář seznámí i s nejnutnějšími údaji historickými.

V této knize najdou poučení laici a lidé zajímající se o náš život v celé šíři, ba mnohdy i odborníci, proto by neměla chybět v žádné rodině.

Sledujte nás na Facebooku