Zľava!

ČERVENÁ KNIHA OHROŽENÝCH A VZÁCNÝCH DRUHŮ ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ ČSFR 3 – BEZOBRATLÍ

Ludvík Škapec

Vydalo: Príroda, Bratislava, 1992

Stav:  dobrý

Prebal:  zachovalý

Jazyk:  slovenčina

Preklad:  Libuše Lukešová

Ilustrácie:  Květoslav Hísek

Autor obálky:  Miloš Kašpárek

Vydanie:  1.

Strán:  160

ISBN:  80-07-00402-5

1,90 

Nedostupné

Krátky popis:

Publikace přináší čtenáři výběr 188 druhů ohrožených měkkýšů, pavoukovců, korýšů a hmyzu. Vydavatelství Príroda v Bratislavě tak pokračuje v edici Červených knih, z nichž první dva díly vyšly v r. 1988 a 1989 v SZN Praha a setkaly se s mimořádným zájmem. Výběr ohrožených druhů zahrnutých do publikace není a při ohromné rozmanitosti bezobratlých ani nemůže být úplný. Vždyť jen počet členovců na naší planetě se odhaduje na několik miliónů, přičemž pouze jejich menší část byla popsána. Autoři se při zařazování druhů do Červené knihy řídili pravidlem vybírat v první řadě ty bezobratlé, kteří jsou nápadní, lze je snadno určit a jsou přitom charakterističtí pro jednotlivá společenstva. Ochrana těchto druhů se tak může stát prvním krokem k programu ochrany celých biocenóz, a tím i k záchraně ohrožené fauny i flóry. Členění publikace je obdobné jako u předcházejících dvou dílů, navíc je u každého druhu zařazen stručný popis. V případě některých skupin podobných druhů je barevnou kresbou zobrazen jen nejtypičtější zástupce. Podle stupně ohrožení jsou druhy zařazeny do dvou kategorií: ohrožené a zranitelné. Čtenář zajímající se o problematiku hlouběji nalezne v knize obsáhlý seznam literatury, který shrnuje všechny nejvýznamnější práce z oboru. Na rozdíl od prvních dvou dílů vychází třetí díl Červené knihy současně v české a slovenské jazykové verzi.

Sledujte nás na Facebooku