ČERVENÁ KNIHA OHROŽENÝCH A VZÁCNÝCH DRUHŮ ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ ČSSR 2

Kruhoústí, ryby, obojživelníci, plazi a savci

Vlastimil Baruš

Vydalo: Státní zemědělské nakladatelství, Praha, 1989

Stav:  dobrý

Prebal:  zachovalý

Jazyk:  čeština

Ilustrácie:  Jan Dungel

Autor obálky:  Miloš Kašpárek

Vydanie:  1.

Výtlačkov:  40000

Strán:  136

ISBN:  07-029-89

1,90 

Nedostupné

Krátky popis:

Ve 2. dílu Červené knihy je zahrnuto celkem 114 druhů z řad kruhoústých, ryb, obojživelníků, plazů a savců. Výběru druhů předcházela diskuse na IV. celostátní konferenci československých zoologů v Bratislavě v roce 1981 i zvážení mnoha dalších návrhů a rozborů. Podle stupně ohrožení jsou uvedené druhy a poddruhy zařazeny do šesti kategorií: vymizelé, kriticky ohrožené, ohrožené, vzácné, zachráněné a vyžadující další pozornost. Statě věnované jednotlivým druhům jsou psány s ohledem na poslání publikace. Stejně jako v 1. dílu zde proto nenajdeme popisy živočichů, ale pouze údaje důležité z hlediska ochrany. Členění těchto údajů je jednotné. Po vědeckém, českém a slovenském názvu následuje status, rozšíření a početnost, popis stanoviště, biologie, hodnota druhu a ochrana.

Sledujte nás na Facebooku