DIAGNOSTIKA OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ

Ověřování bezpečného a hospodárného provozu

Jaroslav Bedroš

Vydalo: SNTL, Praha, 1976

Stav:  veľmi dobrý

Prebal:  zachovalý

Jazyk:  čeština

Autor obálky:  Miroslav Houska

Vydanie:  1.

Výtlačkov:  6200

Strán:  320

ISBN:  04-215-76

3,50 

Dostupné

Krátky popis:

Automobil se stává nejvyhledávanějším a nejpoužívanějším dopravním prostředkem dnešní doby a v budoucnu je třeba počítat s jeho dalším rozšířením. Prochází intenzívním vývojem a stává se stále složitějším. V budoucnu již nebude dále možné, aby opravář obsáhl všechny potřebné znalosti k ověřování technického stavu automobilu. Postupné vylučování závad subjektivním způsobem bude v budoucnu nutno opustit, protože vede k neúměrně velké spotřebě náhradních dílů i pracovního času.

Proto se stále více využívá diagnostické techniky, která je nezbytná pro objektivní ověřování technického stavu automobilu. Hodnoty kontrolovaných veličin určují místo i rozsah poruchy, a tím současně i způsob jejího odstranění. Tato publikace je zaměřena především na diagnostické ověřován! technického stavu automobilu.

Obsah jednotlivých kapitol odpovídá teoreticky i prakticky na řadu otázek, které souvisí se zavedením a používáním diagnostické techniky v autoservisní praxi. Čtenář zde najde odpověď na otázky týkající se organizace, technologie i ekonomiky těchto provozů. Ze servisu osobních automobilů je podrobně popsán mokrý servis, vodní a kalové hospodářství.

Z kontrolně diagnostických úkonů jsou popsány všechny kontroly nutné pro komplexní ověření technického stavu automobilu. Jejich sled je funkčně zdůvodněný a zahrnuje kontrolu podvozku a karosérie, stavu bezpečnostních pásů, kapalinových tlumičů pérování, brzdové soustavy, signální soustavy, hlavních světlometů, řídicích ústrojí, tachometru, motoru, odrušení elektrických zdrojů, vyváření kol, geometrie řízení a pohybových vlastností automobilu.

Obsahem i zpracováním je tato publikace ojedinělá a je určena pro široký okruh odborníků z automobilového opravárenství, výrobců autoservisní a garážní techniky, technologům projektových organizací, kontrolním dopravním orgánům a stanicím technické kontroly, pro výuky v učňovských střediscích a odborných učilištích a v středních průmyslových školách.

Diagnostická technika napomáhá ke snižování počtu dopravních nehod zaviněných špatným technickým stavem automobilů a k zhospodárnění a zkvalitnění servisu i opravárenských služeb, což vyplývá z úkolů uložených XIV. sjezdem KSČ.

Sledujte nás na Facebooku