POHLED NA AMERICKOU ŠKOLU

Miroslav Cipro

Vydalo: Státní pedagogickíé nakladatelství, Praha, 1970

Stav:  dobrý, pečiatky v knihe

Prebal:  zachovalý

Jazyk:  slovenčina

Autor obálky:  Antonín Sládek

Vydanie:  1.

Edícia:  Pedagogická teorie a praxe

Výtlačkov:  4000

Strán:  140

ISBN:  14-091-71

2,50 

Nedostupné

Krátky popis:

Kniha M. Cipra Pohled na americkou školu je po mnoha letech první naše publikace pojednávající soustavněji o škole a pedagogice ve Spojených státech amerických.

Autor navštívil za své cesty do USA na jaře roku 1967 řadu amerických škol, universit, pedagogických institutů a školských úřadů a získal nemálo bezprostředních zkušenosti a poznatků o tom, čím žije americká škola, jací jsou jeji žáci a učitelé, jaké jsou problémy amerických pedagogů. Z konfrontace těchto přímých dojmů s bohatou literaturou o školství a pedagogice Spojených států vznikla knížka, která nepochybně vyvolá zájem nejen u odborníků, ale u všech, jimž nejsou otázky výchovy lhostejné. Autor ve svých jasně a srozumitelně psaných výkladech ukazuje, jak pokročila americká škola za uplynulá desetiletí od doby, kdy byla předmětem někdy až nekritického obdivu. Objasňuje základní diference mezi americkým a evropským školským systémem a poukazuje na zásadní ideologické rozdíly v koncepci buržoazní a socialistické pedagogiky. Přitom upozorňuje, v čem může kritické studium amerického školství a jeho tradice přinést našim pedagogům nejedno užitečné poučení.

V prvé části autor poukazuje na ideový kvas, který charakterizuje teoretickou práci amerických pedagogů a dává nahlédnout do četných rozporů, v nichž se odráží složitost současného společenského dění dnešní Ameriky. Provádí čtenáře „velkou debatou“, která se rozvinula za účasti široké veřejnosti kolem otázky, zda americká škola může úspěšně soutěžit se školstvím socialistických zemí.

V druhé části zasvěceně vysvětluje složitou strukturu školského systému od mateřských škol až po školy vysoké a vzdělávání učitelů. Tento systém není v USA centralizován, ale je budován na základě autonomie v rámci států a obcí.

Podstatná část publikace je věnována konkrétní analýze vzdělávacího obsahu americké povinné školy. Z ní je zvlášť patrné, čím se typická americká škola liší od tradiční školy evropské. Ani tu se autor nevyhýbá kritickému pohledu na klady a nedostatky americké školy a naznačuje hlavní závěry, které z jejich rozboru plynou pro řešení našich рrоblémů.

Závěrečná část knihy je věnována aktuálním tématům, jako jsou týmové vyučování, programované vyučování, testování atd. Zvláštní pozornost věnuje autor také poradenské činnosti na školách, v níž se dosáhlo v USA významných výsledků.

Předností této podnětné publikace je i řada přehledných tabulek, názorných diagramů a původních fotografií, které plasticky dokresluji autorův živý výklad.

Sledujte nás na Facebooku