STŘET CIVILIZACÍ

Boj kultur a proměna světového řádu

The Clash of Civilizations

Samuel Phillips Huntington

Vydalo: Rybka Publishers, 2001

Stav:  veľmi dobrý

Jazyk:  čeština

Preklad:  Ladislav Nagy

Autor obálky:  Jiří Freund

Vydanie:  1.

Strán:  448

ISBN:   80-86182-49-5

10,00 

Dostupné

Krátky popis:


Kniha předního amerického politologa je pronikavou anylýzou stavu světové politiky po skončení studené války, kdy hnacími silami již nejsou národní státy a ideologie, nýbrž civilizace vymezené náboženskými, právními a kulturními tradicemi. Globální politika bude formována především kulturními rozdíly a pokud propuknou války, budou se týkat celých civilizací. Právě na rozhraní těchto kultur ve "zlomových liniích" se nacházejí možná ohniska konfliktů, jež mohou přerůst v mezicivilizační střety. Huntington varuje před rozšířením a vystupňováním těchto střetů a zevrubně analyzuje důvody, které k nim vedou: změny mocenské rovnováhy mezi Západem a někdejšími koloniálními oblastmi třetího světa, ekonomický, vojenský i politický růst asijských civilizací, kulturní obrat nezápadních společností k domácím tradicím, demografická exploze a konflikty vyvolané militantností islámu a vzestupem Číny.

Sledujte nás na Facebooku