ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY II.

Vladimír List

Vydalo: Státní nakladatelství technické literatury, Praha, 1958

Stav:  zachovalá, pečiatky v knihe

Prebal:  zachovalý

Jazyk:  čeština

Vydanie:  2.

Výtlačkov:  5200

Strán:  384

1,50 

Nedostupné

Krátky popis:

Druhé vydání druhého dílu oblíbených Základů elektrotechniky přináší čtenářům dílo obohacené o nové stati z moderní elektrotechniky. Dělení knihy na čtyři základní části (tj. Střídavé proudy, Dlouhá vedení, Přechodné jevy a Matematický doplněk) bylo zachováno. Oddíl pojednávající o střídavých proudech, obsahující stati o sinusových napětích a proudech, byl obohacen proti původnímu vydání v části o inversi o způsob bez přenášení úhlů. Výklady o dvojpólu a resonanci jsou rozšířeny, v části o čtyřpólech je nově tabulka převodových vzorců. Oddíl o nesinusových proudech je rovněž obsáhlejší a je přidána stať o legovaném a orientovaném plechu a o ferritech; starší způsoby harmonické analysy jsou nahrazeny metodou Rungeho, přidán výklad o modulaci a nelineárních okruzích. V stati o souměrných složkách je pojednáno o souměrných impedancích a výpočtech zkratů. Nové jsou stati o transduktorech a rozšířeny stati o ferroresonanci subharmonických, o trojfázových sítích a zhasínání oblouků při zemních zkratech. Nová je kapitola o usměrňovačích, část o přechodných jevech byla rovněž přepracována a operátorový počet byl nahrazen Laplaceovou transformací. Přidány jsou kapitoly o proměnném vstupním napětí, o harmonické analyse neperiodických jevů atd.

Již z tohoto stručného výčtu je zřejmé, o jak bohatou a moderní látku jde, a že pod skromným názvem Základy elektrotechniky je obsaženo mnohem více, co může potřebovat každý odborník a studující elektrotechniky.

Sledujte nás na Facebooku