Atlas liečivých rastlín a lesných plodov

Jindřich Krejča & Jaroslav Kresánek

Vydalo: Osveta, Martin, 1988

Stav:  veľmi dobrý

Prebal:  zachovalý

Jazyk:  slovenčina

Ilustrácie:  Jindřich Krejča

Autor obálky:  Peter Ďurík

Vydanie:  3.

Výtlačkov:  70000

Strán:  400

18,00 

Nedostupné

Krátky popis:

Na liečivé rastliny sa ešte donedávna hľadelo dosť pochybovačne, nedôverčivo. Ich zber a využívanie mnohí pokladali za výlučnú záležitosť starých materí či zelinkárok. Viera vo všemocnosť moderných syntetických liečiv nepriaznivo ovplyvnila i odborné názory na možnosti fytoterapie. Dosť skoro sa však ukázalo, že mechanické zneuznáme tisícročných tradícií a skúseností našich predkov nebolo opodstatnené. Predsa len nie je jednoduché napodobniť činnosť oných prírodných laboratórií, akými sú vlastne všetky liečivé rastliny. Zavážila i skutočnosť, že niektoré syntetické prípravky po dlhšom užívaní strácajú liečivý vplyv, prípadne majú aj vedľajšie nežiadúce účinky.

Odmeraný postoj k rastlinnej liečbe zapríčinil, že dosiaľ u nás nevyšlo obsiahle monografické dielo, ktoré by sa dôkladnejšie zapodievalo otázkami odborného využitia rastlín v terapeutickej praxi. A potreba takejto publikácie je vskutku naliehavá, lebo v súčasnosti sa z rastlín vyrábajú dve tretiny liečiv a liekov.

Spomenutú medzeru vyplní Atlas liečivých rastlín a lesných plodov, ktorý svojím poňatím a rozsahom nemá v ČSSR obdobu. Pripravil ho docent J. Kresánek z Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave, náš popredný odborník v oblasti farmakognózie. Autor spracoval všetky dôležité liečivé rastliny rozšírené na území Slovenska (takmer tristo druhov), no uvádza i desiatky cudzokrajných drog, ktoré zužitkúva čs. farmaceutický priemysel. V každom hesle popri botanickom opise prináša údaje aj o miestach výskytu a možných zámenách s neliečivými druhmi, odvodzuje pôvod názvu a zoznamuje s využitím jednotlivých rastlín v minulosti. Najväčšiu pozornosť sústreďuje na čas a predmet zberu, spôsob sušenia, charakteristiku obsahových látok a liečebné uplatnenie rastlinných drog. Identifikáciu rastlín zahrnutých do Atlasu uľahčujú viacfarebné ilustrácie vyhotovené akad. maliarom J. Krejčom. V knihe sa možno pohotovo orientovať na základe podrobných registrov.

Atlas je encyklopedické dielo, a preto má široké čitateľské určenie. Bezpochyby sa stane neodmysliteľnou príručkou všetkých profesionálnych zberačov liečivých rastlín, ale i tých, čo sa zberu venujú len zo záľuby. Takisto poslúži potrebám odborných pracovníkov z oblasti farmácie a medicíny, pretože prehľadne, vecne a spoľahlivo informuje o farmakodynamickom pôsobení a indikáciách jednotlivých rastlinných drog.

Sledujte nás na Facebooku