Ekonomika a riadenie priemyselnej energetiky

Josef Kuneš

Vydalo: Alfa, Bratislava, 1983

Stav:  dobrý

Jazyk:  slovenčina

Autor obálky:  Peter Galvánek

Vydanie:  1.

Edícia:  Edícia ekonomickej literatúry

Výtlačkov:  1000

Strán:  240

Hmotnosť:  455 g

ISBN:  63-123-83

0,90 

Dostupné

Krátky popis:

Energetické hospodárstvo je tou oblasťou, ktorá rozhodujúcou mierou ovplyvňuje ďalší rozvoj československej ekonomiky. Svedčia o tom závery XV. a XVI. zjazdu KSČ, ako aj Cieľový program racionalizácie spotreby palív a energie.

Ekonomike a riadeniu priemyselnej energetiky sa na strane jednej nevenovala v doterajšej praxi dostatočná pozornosť, a na strane druhej práve v nej sa rozhoduje o zrýchlení tempa znižovania energetickej náročnosti národného hospodárstva, čo je rozhodujúci predpoklad jeho ďalšieho rozvoja. Úspory palív a energie majú prioritné postavenie pri plnení úloh stanovených štátnym plánom rozvoja národného hospodárstva. Najväčší rozsah týchto úloh budú zabezpečovať útvary energetiky na závodoch, podnikoch a riadiacich orgánoch a organizáciách. Dôležitou podmienkou pre realizáciu uložených racionalizačných opatrení v spotrebe palív a energie je správna organizácia a riadenie útvarov energetiky pri dodržiavaní ekonomickej efektívnosti z celospoločenského hľadiska.

Autor publikácie vychádza zo súčasnej energetickej situácie a poskytuje teoretické a praktické návody ako postupovať v riadení priemyselnej energetiky v hospodárskej praxi.

Sledujte nás na Facebooku