KOŠICKÝ DÓM

národná kultúrna pamiatka

Vydalo: Východoslovenské vydavateľstvo, Košice, 1975

Stav:  dobrý

Jazyk:  slovenčina

Vydanie:  1.

Výtlačkov:  8000

Strán:  236

ISBN:  83-018-75

4,50 

Nedostupné

Krátky popis:

Rozsiahla chrámová stavba — košický dóm — je výrazným svedkom dávnej histórie Košíc. Dodnes sa týči ako centrálna dominanta mesta, monument obdivovaný domácimi i zahraničnými návštevníkmi, ktorým ponúka zážitok zvláštnej pôsobivej sily. Umožňuje ho čistota architektonických tvarov, harmónia oblúkov a pilierov, majestátnosť klenby, priestorový súlad, sochárska precíznosť, nevtieravá krása starých tabuľových malieb, a v tom všetkom uchovaný dych dávnych storočí...

Do osudu stavby živo spätej s organizmom stredovekého mesta a závisiacej od jeho politickej klímy i hospodárskej prosperity podstatne zasahovali rušné, často nepriaznivé, ale vždy tvárniace prúdy času. Na základe konštrukčných prvkov a jednotlivých architektonických častí ich možno sledovať od vyhorenia kostola sv. Alžbety (1378) ako predchodcu dómu, cez ustálenie chrámového typu v polovici 15. storočia a stavebné úpravy nasledujúcich období, po prestavby vynútené v 19. storočí zásahmi prírodných živlov, uskutočnené, žiaľ, v takom rozsahu, že sa porušila vývojová jedinečnosť architektonicko-priestorovej organizácie celku.

Najvzácnejšie bohatstvo poskytuje najmä vnútorná výzdoba dómu, hoci predstavuje už len zlomok pôvodného zariadenia. Kolekcia oltárnych plastík je na vysokej umeleckej i remeselnej úrovni a svedčí o stykoch košických dielní s najvyspelejšími kultúrnymi centrami Európy. Cenná a svojou tvarovou rozmanitosťou zaujímavá je sochárska výzdoba konzol a svorníkov zo 14. a 15. storočia. Širokou epickou výpravnosťou očarujú cykly tabuľových malieb, v ktorých sa v značnej miere odráža sociálne cítenie stredovekých umelcov. Umelecké remeslo reprezentuje stála expozícia katedrálneho pokladu. Medzi exponátmi dominujú práce známeho zlatníka 18. storočia J. Szilassyho.

Aj keď boli základy košického dómu položené pred šiestimi storočiami, je dóm naším súčasníkom. Svojimi kultúrnymi hodnotami vzbudzuje zaslúženú pozornosť. Vďaka kultúrnej politike nášho socialistického štátu bol Dóm sv. Alžbety zaradený medzi národné kultúrne pamiatky. Pod ochrannou rukou pamiatkovej starostlivosti (SUPSOP) pretrváva ako odkaz staviteľskej zručnosti a umeleckého majstrovstva budúcim generáciám.

Sledujte nás na Facebooku