KRÁSY SLOVENSKA 1945/1946

ročník XXIII.

Vydalo: Klub slovenských turistov a lyžiarov, Liptovský sv. Mikuláš, 1946

Stav:  dobrý

Jazyk:  slovenčina

Strán:  236

69,00 

Dostupné

Krátky popis:

OBSAH

Tatrám... E. Müllerová
Mesto s katedrálou... (nemenovaná autorka)
Rozloučení... Ludmila Čížková

PRÍRODNĚ KRÁSY A HISTORICKÉ PAMIATKY:
Prielom Hornádu Albert Brnčal
Rysy v Tatrách... Ing. Ivan Houdek
Žakýlske pleso... Jozef Horák
Príjemné prekapenie... Ján Ilavský
Podjavorinskom... Dr. Ján Ďurovič
Vysoká v Tatrách. Ing. Ivan Houdek
Na Fatranský Kriváň .... Ján Bojmír
Veľká Studená dolina v Tatrách... Ing. Ivan Houdek
Ej, veru Rozsutec Ján Ilavský
Košice vás volajú. KSTL Košice
Na Kamenci. Dr. Ján Ďurovič
Podzemný raj... Mr. Ph. Ján Halaša
Dva týždne dovolenky na Roháčoch... Ing. Viliam Figuš

ČASOVÉ A NÁLADOVÉ ČLÁNKY, ODBORNÉ ÚVAHY:
Halúzka čečiny... Ján Ilavský
Salašníctvo v Hornom Liptove... Ján Ilavský RNC
Zimné horolezecké výstupy v Tatrách... J. Šimko
Máme Jaskyniarsky sbor KSTL... V. Benický
XXII horolezecký týždeň v Tatrách... Jožo Šimko
Konečná úprava obrázka Miloš Dohnány
Slováci a príroda. Ján Bojmír
Tatry naše, Tatry slávne. Lojzo Janza
Z bludišťa rozpomienok .. Žoša Brašeňová
Žiadame korektúru hraníc v oblasti slov. krasu ...Jaskyn, sbor KSTL
Fotoamatérom... B. Jazerčan
Za kamarátom horolezcom Žoša Brašeňová
Smrť a život na Martinských holiach... Ján Bojmír
O znárodnenie našich jaskýň... V. B.
Symfonia hmly Lojzo Janza
Láska k prírode... † Ján Čajak
XXIII letný horolezecký týždeň. J. Š.
Plány Arch. Dr. Dušana Jurkoviča V. B.
Horolez, výstupy: Baranie rohy. Modrá veža. Mačia veža
Začarovaný svet... Žoša Brašeňová
Paleontologickí sedkovia Liptova... M. P.
Sviatoční turisti
In memoriam chaty pod Chlebom.. M. Šaradin
Cigáni na Slovensku...F. Bajan
Nová „Malá" chata na Martinských holiach. Ján Bojmír
Domica žaluje... Al. Lutonský
Starý spisovateľ a príroda... † Ján Čajak...
Skrvavený sneh... Jozef Brandobur
O estetickom momente Tatier... Zdenko Hochmuth
Rokovací poriadok Jaskyn, sboru KSTL
Vesna v horách... Antek Veverka
Výskumné práce v Juhoslov. krase... Ján Seneš
Lesník-turista. Ján Chrobák
Ale, pošlite mi obrázok!... Hš.
Ján Tatliak 70-ročný... fn.
Domica opäť naša... Vojtech Benický
Horolezecký fajront... Roníček
Zimný výstup na Kriváň. Zimný sostup Škaredým žľabom. A. Veverka
Nedostatok chát v záp. časti Tatier Ján Ilavský
Poľnou cestou... Jozef Brandobur
Mesto s katedrálou... Juraj Pado
Najnovší projekt tatranského Národného parku
VI zimný horolezecký týždeň vo Vysokých Tatrách... Alo Huba
Kúzlo serpentín... Lojzo Janza

OSLAVY 25-ROČNÉHO JUBILEA DEMÄNOVSKÝCH JASKÝŇ:
Prívet Frant. Klimeša
Časť prívetu konzervátora Al. Krála
Prívet univ, prof. Dr. Fr. Vitáska
Prívet Dr. Ľ. Izáka
Slávnostná reč povereníka Dr. Josku
Reč. A. Krála v Demänovskej jaskyni
Nové Demänovské jaskyne... V. Benický
Pamiatke slov. nár. dejateľov... Jaskyniarsky sbor KSTL
Rozšírenie druhu Fritillaria Meleagris L. na Slovensku... Dr. Ján Futák
Drobničky, zprávy z ústredia, sborov a odborov KSTL, ako i rubrika Píšu nám: passim.

Sledujte nás na Facebooku