KRÁSY SLOVENSKA 1946/1947

ročník XXIV.

Vydalo: Klub slovenských turistov a lyžiarov, Liptovský sv. Mikuláš, 1947

Stav:  dobrý

Jazyk:  slovenčina

Strán:  288

69,00 

Dostupné

Krátky popis:

Obrázkový časopis, venovaný vlastivedným záujmom Slovenska, propagácii a ochrane prírodných krás, cestovnému ruchu a turistike, histórii, folklóru, športu a jaskyniarstvu

OBSAH

BÁSNE:

Štrbské pleso... Podkrivánsky

Symbolický cintorín... Miloslav Slavik

Starý Smokovec... Podkrivánsky

ČASOVÉ A NÁLADOVÉ ČLÁNKY, RÔZNE ÚVAHY:

Z priehrštia rozpomienok... Žoša Homoľová-Brašeňová

Rozlúčka... A. Veverka

Trochu horolezecké matematiky Milan Peške

Výzva na slovenských lyžiarov... V. Kocum

Bol raz złoduch... Lojzo Janza

Ťažko je byť jaskyniarom... Ján Majko

Prvých 5 rokov po objavení Domice... Ján Majko

Krajinářsko-estetické a vědecké hodnoty Moravského krasu... Dr. Ján Šmarda

Ešte z osláv jubilea Demänovských jaskýň:
a) Pohľad nazad i napred... Miloš Janoška
b) Časť prívetu prof. J. Volku-Starohorského

Celostátní zájezd vodáků na řeku Váh... Stan. Vinař

Sbor tatranských horolezcov „JAMES" KSTL... Jožo Šimko

XXIV. horolezecký kurz vo Vysokých Tatrách... Jožo Šimko

Mŕtvym na pamiatku, živým na výstrahu Lojzo Janza

Jesenné hmly... Julo Lehotský

O dobrý vzhled našich hradů a památek... Arno Kalfus.

Plastická mapa Vys. Tatier... Ing. F. Macháček

Turisti smútia za Jánom Tatliakom... Ján Bojmir

Priateľ Roháčov odišiel... Zoša Homoľová-Brašeñová

Dušičky na Tatrách... Miloslav Slavik

Slovenské lesy v zime... Lojzo Janza

Obrázky z hor... Jaroslav Košťál

Odišiel predstaviteľ prvej slov. horolezeckej a lyžiarskej generácie... Andrej Žuffa

Vianoce chatára Miška... Lojzo Janza

Reč povereníka financií Dr. M. Josku k vodákom

Dvanáct základních směrnic pro turistické značkování... A. Kalfus

Z Jaskyniarskeho sboru KSTL

Termínová listina lyžiarskych pretekov

Naša dvojročnica... Redakcia

Viktor Lorenc, priekopník tatranskej turistiky... Ing. Ivan Houdek

Osamelá stopa... Anton Veverka

Snehové zpravodajstvo... RCR

Ľady sa pohly prenikneme, či utonieme?... MUDr. L. Izák

O výskumoch fauny našich jaskýň... Ivan Zmoray

Zimné horolezectvo... Anton Veverka

Vybudujme turistickú chatu na Čupoch!... Ján Ďurović

Turisté budují... Arno Kalfus

Ing. Ivan Houdek 60-ročný... Alojz Lutonský

Fotoamatérsky dnešok... Fr. Hroš

Cudzinecký ruch na Slovensku a esperanto... Ján Lamačka

Nezabudnem!... Т. В.

Na severe Vysokých Tatier... Alojz Lutonský

Hor sa na turistiku!... Š. Majko

Kde je pohorie Luna?... Frant. Longauer

Poznejme se, bratři!... Jirka Čižek

Púchovská skála na Slovensku... Jan Barta

Zpracujme jeskynní folklor!... Doc. Dr. Jos, Skutil

Turista fotoamatér... N-k.

Nebezpečné cestovanie... Jozef Koudelka

Vyznanie... N

Z tajov prirody... Lojzo Janza

Soznam chát, útulní a nocľahární KSTL


PRÍRODNÉ KRÁSY A HISTORICKÉ PAMIATKY:

Rozhľad s výšky orla... Lojzo Janza

Kežmarský štít v Tatrách... Ing. Ivan Houdek

Slovenská Fuži jama. Lojzo Janza

Jasovský zámok... Lojzo Janza

Javorina, sivá Javorina. Ján Havský

Stručný prehľad našich jaskýň... V. Benický

Nové jaskyne v Slovenskom Krase...

V. Benický

Niekoľko poznámok o Juhoslovenskom krase... Z. Krupár

Na Rozsutci... Jaroslav Ondřiček

Zima na Martinských holiach... Ján Bojmir

Breznianska kotlina... Frant. Longauer

Povodie Slanej kúpele Číž... Lojzo Janza

Sitno, 1011 m n. m.... Stefan Magdič

Nové jaskyniarske nádeje v oblasti Borzovsko-kečovskej... Z. Krupár

Lomnická lanovka... Lojzo Janza

Dva týždne v Roháčoch... Zoša Homoľová-Brašeñová

Výlet do Súľovských skál... Fr. Hroš

Zabudnutá Orava... Por. Ján Ilavský

Výskumy v Somodskej jaskyni... Ján Seneš

Tichá země (Orava)... Jirka Čižek

Horolezci objavujú Manínsku úžinu... Roníček

Keď kopnejú Tatry... Lojzo Janza

Na piti dolu Dunajcom... Jozef Brandobur

Sviatky horolezcov... Zoša Homoľová-Brašeňová

Po ôsmich rokoch... Ing. Robert Vosyka


OKREM TOHO RUBRIKY:

Z Ústredia KSTL, Drobničky, Píšu nám, Zaujímavosti, Hliadka zahraničných krajanov, Časopisy a brośúry, Žarty... passim.

Sledujte nás na Facebooku