KRÍŽOVKA ŽIVOTA

Múdrosť orientálnej medicíny a dnešok

Křížovka života

Josef Jonáš

Vydalo: Spektrum, Bratislava, 1990

Stav:  veľmi dobrý

Prebal:  zachovalý

Jazyk:  slovenčina

Preklad:  Marta Javůrková, Eva Stahlová

Ilustrácie:  Jaroslav Pospíšil, Roman Karpaš

Vydanie:  1.

Výtlačkov:  70000

Strán:  288

ISBN:  80-218-0039-9

0,50 

Dostupné

Krátky popis:

Autor Krížovky života, lekár-psychiater Josef Jonáš (nar. 29. 7. 1945 v Náchode), hľadá v knihe zmysel starovekých orientálnych predstáv o ľudskom organizme. Veľa rokov sa zaoberá prírodným liečiteľstvom ázijských a európskych národov. Poznatky zbiera tak pri svojej práci, ako aj pri svojej záľube, cestovaní. V tradičných zvykoch obyvateľov rozličných krajín odhaľuje zmysluplné konanie, ktoré je prínosom aj pre človeka modernej doby. Jeho konečným zámerom je vytvoriť model života, v ktorom sa neodriekame vymožeností civilizácie, ale dokonale splývame so svojím prostredím.

Orientálni lekári hľadali vysvetlenie života vo všadeprítomnej energii, prúdiacej organizmom podľa pevných pravidiel. V knihe sa s týmito pravidlami podrobne oboznamujeme. Energetické dráhy, aktívne body a zóny tvoria svojbytný systém, ktorý umožňuje organizmu pružný styk s okolitým svetom plným energie. Zdanlivo primitívne názory orientálnych lekárov ožívajú v svetle poznatkov súčasnej vedy a predstihujú ju v zrozumiteľnosti aj pre laikov. Predstava jednoty telesnej a duševnej činnosti človeka je dominantnou myšlienkou knihy.

Čitateľ sa naučí premýšľať nad svojím organizmom i nad svojím vzťahom k životu. Výsledkom je pochopenie cesty k psychickej a fyzickej úspešnosti, ktorá nespočíva v rukách druhých, ale je záležitosťou predovšetkým jeho samého.

V súčasnosti autor pripravuje ďalšiu publikáciu, ktorú venuje čitateľom so záujmom o makrobiotickú stravu.

Sledujte nás na Facebooku