MLADO AŽ DO STAROBY

a ešte aj v nej

Pavel Malovič

Vydalo: Ikar, Bratislava, 2003

Stav:  veľmi dobrý

Jazyk:  slovenčina

Autor obálky:  Viera Fabianová

Strán:  224

ISBN:  80-551-0305-4

5,50 

Nedostupné

Krátky popis:

Populárny športový lekár MUDr. Pavel Malovič väčšine ľudí utkvel v pamäti ako lekár slovenskej futbalovej reprezentácie (v rokoch 1994-2002) a mnohí si ho pamätajú ešte ako lekára československých futbalistov (1986- 1993). V športovolekárskych kruhoch, domácich aj zahraničných, patrí medzi špičkové osobnosti a jeho meno sa frekventovane objavuje v súvislosti s rozmanitými reprezentačnými športovými i vedeckými podujatiami. Špecializuje sa na rozličné oblasti (diagnostika výkonnosti a prostriedky jej zvyšovania, potravinové doplnky, výživa a pitný režim, pohybový režim, zdravý spôsob života, prevencia civilizačných chorôb, generačné vymedzenie pohybových aktivít) a opiera sa pritom o najprogresívnejšie poznatky svetovej vedy. Vďaka nespornému daru jazyka dokáže tieto vedomosti podať aj laickej verejnosti, preto podobne ako jeho odborné publikácie majú značný úspech i jeho zdravotnoosvetové a esejistické články. Jeho pomoc a radu vyhľadávajú popri športovcoch aj mnohí ľudia pracujúci v podmienkach vrcholnej psychickej a fyzickej záťaže (do istej miery to dokumentujú i fotografie tejto knihy).
Je priekopníkom v presadzovaní preventívnej (pozitívnej) medicíny a zdravého spôsobu života. Pôsobí ako primár Kliniky telovýchovného lekárstva Fakultnej nemocnice v Bratislave. Úctu si zaslúži jeho jednota slova a činu — ide príkladom, čo takisto dokumentujú niektoré zábery v tejto knihe. A výrečné motto tejto publikácie iste nenechá nikoho na pochybách: tento mladistvosť nepredstierajúci všestranne športujúci odborník s vyše štvrťstoročnou kvalitnou praxou je naozaj tá najkompetentnejšia osoba, povolaná podnietiť nás na predlžovanie mladosti.

Sledujte nás na Facebooku