NAŠE POĽOVNÍCTVO

Ladislav Molnár, Štefan Teren

Vydalo: Obzor, Bratislava, 1984

Stav:  dobrý

Jazyk:  slovenčina

Autor obálky:   Ján Teren, Tibor Hrabovský

Vydanie:  1.

Edícia:  Obrázky z prírody

Výtlačkov:  10000

Strán:  400

ISBN:  65-067-84

11,00 

Nedostupné

Krátky popis:

Lov je starý ako samo ľudstvo. Býval spoločným predmetom obživy pravekého človeka i príslušníkov prvotnopospolných občín, hybnou silou rozvoja ich výrobných síl, školou odvahy a statočnosti. Veľmi skoro sa stal výsadou kráľov a feudálov, formou kratochvíle, prejavom moci, bohatstva a ešte začiatkom nášho storočia bol takmer výlučne doménou rodu.

Pravda, tak ako sa menilo sociálne a triedne zloženie spoločnosti, menilo sa nazeranie na zver, lov a na poľovníctvo i na ich funkciu. Jedno v nich však po všetky etapy vývinu prežívalo, a to ich hodnota. Rozdiel bol iba v tom, komu, kedy a na čo slúžila a kto si ju v tom či inom období privlastňoval.

Kým sa však poľovníctvo ako súčasť hospodárskeho a kultúrneho bohatstva mohlo stať predmetom záujmu širokého okruhu pracujúcich, bolo treba vybojovať nejeden boj a odstrániť nejednu prekážku. Dnes je poľovníctvo plánovite riadenou zložkou nášho poľnohospodárstva a lesníctva, pričom sa v ňom spájajú kultúrne a etické hodnoty. Skutočnosť, že sa novým hospodárstvom našej vlasti podarilo v podmienkach rozvinutého priemyslu a intenzívnej poľnohospodárskej veľkovýroby a mechanizovaného lesníctva udržať a zachovať na vysokej úrovni stavy zveri, hovoria jasnou rečou. Veď okrem bohatstva bežných druhov poľovnej zveri sa ešte stále môžeme hrdiť výskytom napríklad veľkých šeliem, ktoré vo väčšine európskych krajín dávno vyhynuli.

Ukazuje sa, že naši poľovníci, nadväzujúc na veľké tradície poľovníctva na území našej vlasti, pochopili, že prudký technický rozvoj kladie na nich čoraz väčšie nároky. A tak autori chceli touto prácou okrem iného poukázať, že poľovník dnešných čias už dávno nie je iba lovcom alebo poľovníkom starého typu, ale že sa zákonite stáva aktívnym činiteľom aplikovanej ochrany prírody. Konfrontujúc nenávratnú minulosť so socialistickým dneškom, pokúsili sa veľmi konkrétne ilustrovať celospoločenské bohatstvo a kultúrny význam poľovníctva. Chceli poukázať, že ide o významnú celospoločensky prospešnú činnosť, vyžadujúcu rozsiahle odborné poznatky a úprimný vzťah k živej prírode od každého. Prinášajú veľa cenných informácií, ktoré rozhodne zaujmú nielen odborníkov, ale všetkých, čo majú radi prírodu a v nej voľne žijúcu zver.

Sledujte nás na Facebooku