POZNAJ SVOJ KRAJ II.

Vlastivedný sprievodca po Východoslovenskom kraji - Prírodné bohatstvo a práca rúk a umu

Ervín Lazar

Vydalo: Krajský pedagogický ústav, Prešov, 1973

Stav:  dobrý, pečiatky v knihe

Jazyk:  slovenčina

Autor obálky:  Andrej Račko

Vydanie:  1.

Výtlačkov:  3000

Strán:  446

3,50 

Dostupné

Krátky popis:

Po úspešnom prvom diele našej publikácie Poznaj svoj kraj, v ktorom sme podali historické pamätihodnosti a tvorcov literárnych a umeleckých hodnôt Východoslovenského kraja, predkladáme našej učiteľskej verejnosti druhý diel publikácie Poznaj svoj kraj, ktorý je obrazom prírodného bohatstva, práce rúk a umu ľudu Východoslovenského kraja.

Veľkolepá výstavba našej vlasti za socializmu je úzko spätá s prírodným bohatstvom Východoslovenského kraja, nech už ide o nerastné suroviny, o bohatstvo našich krásnych lesov, či o produkty nášho kultivovaného pôdneho fondu. Toto bohatstvo je základom hospodárskeho a kultúrneho rozvoja kraja. Pravda, tu je potrebný človek, jeho práca a um. Pracovité ruky našich poľnohospodárov, ovocinárov a vinohradníkov vyprodukujú potreby pre živobytie, naši baníci vynášajú z útrob zeme skryté poklady a napokon z produktov prírodného bohatstva spod šikovných rúk pracujúcich v dielňach a podnikoch vychádzajú hodnotné výrobky.

V nasledujúcich statiach uvedú nás autori do prírodného bohatstva a do poznania produktívnej sféry Východoslovenského kraja. Je iste správne, ked naša škola podporuje, ba priam ukladá vlastivedné poznanie domoviny. Lebo poznať prírodné bohatstvo, krásu svojej domoviny a výsledky práce nášho ľudu je jeden z nevyhnutných predpokladov pre vznik správneho socialistického vzťahu k vlasti, spoluobčanom, k práci a nakoniec i k sebe samému.

V tomto zmysle predkladáme knihu do rúk našim učiteľom, aby z nej čerpali poznatky pre prehĺbenie vlastivednej i domovednej výchovy. Nech ju prijmú s takým porozumením, s akým zanietením ju autori pripravili.

Na záver prichodí mi podakovať všetkým prispievateľom za odborné spracovanie tematických statí.

Dr. Ing. Vincent K a r a f f a. riaditeľ KPÚ

Sledujte nás na Facebooku