ŠKOLNÍK

Andrej Radlinský

Stav:  zachovalá

Prebal:  zachovalý

Jazyk:  slovenčina

Strán:  316

Krátky popis:

Školník obsahujúci hviezdovedu, zemepis, silozpyt, zemeznalstvo, prírodopis, domáce a poľné hospodárstvo, ovocinárstvo, včelárstvo, hodbabníctvo a nauku o právach a povinnosťach občanských pre katolícke elementárne školy. Prvý sväzok. Vystavil a vydal Dr. Ondrej Radlinský, farár kútsky. S vysokým povolením a schválením Jeho Kniežackej Svetlosti Pána Primaša a Arcibiskupa ostrihomského a s podržaním sebe práva prekladu do iných rečí. (Cena neviazaného výtiksu 50 kr., viazaného v doštičkách s pláteným chrbtom 60 kr.). Vo Viedni. Tlačou kongregácie Mechitaristov r. 1871

Sledujte nás na Facebooku