SLOVENSKÁ REČ V./1936-1937

ročník V., september 1936 - jún1937 Mesačník pre záujmy spisovného jazyka

Vydalo: Matica slovenská, Martin, 1937

Stav:  dobrý, pečiatky v knihe, dobová preväzba, kompletný ročník

Prebal:  zachovalý

Jazyk:  slovenčina

Vydanie:  1.

Strán:  320

9,00 

Nedostupné

Krátky popis:

OBSAH

Henrich Bartek: Budúcnosť slovenčiny 185, 295
Bernolákov pravopisný systém.... 246
Anton Bernolák: Úvod k Dissertatii. Preložil dr. Jozef Hrabovský 241
Samo Czambel: Maďarský vplyv na slovenčinu.... 111
MUDr. P. Halaša: Príspevok k terminologii rastlín 82, 121, 168, 235
Anton Jánošík: Zo školskej slovenčiny. . 57, 133,. 226, 284
(Barva či farba 57. — Väzby slovesa učiť 62. — Formy príčastia min. trpného pri podmetných slovesách 133. — Dosiahnuť-dočiahnuť 226. — Zasiahnuť-začiahnuť 228. — Obsiahnuť-občiahnuť. 229. — Načiahnuť sa 229. — Tvorčí či tvorivý? 284. — Dietko? 285. — Menovite a najmä 286. — Rataj a oráč 287. — Ročitý a ročný 288. — Večitý a večný 289. )
Zo slovenskej kvantity. (Kvantita deverbatív s predponami. ) 194
Belo Letz: Hlavné deadjektíva 13, 89
Nomina actionis 37
Množný genitív cudzích slov ..... 101
Personifikácia v Urbanovom románe „Živý bič“ 141
Inštrumentál s predložkou s 202
Nomina instrumenti 261
J. Martinka: Príspevok k prírodopisnému názvosloviu . 67, 150
(Deloha-maternica-klové listy 67. — Stavokrv-horčina-rdesno 69. — Oddenok-koreňobyľ 150. — Nerastné bohatstvo 151. — Vlhko-vlaha 151. — Lodyha-stonka 152. — Kráter-Sopúch 152. )
Z prírodopisného názvoslovia 209
(Bažina-barina 209. — Pereje-prúdy 209. — Svišť 210. — Breccia-brekcia-breča 211. — Brezová kosodrevina 211. )
O niekoľkých názvoch a slovách.... 281
(Pestík-piestik 281. — Pýchavka-púchavka 282. — Hrozienko-hrozienka 282. — Vozičkár-povozník 283. — Dokázať-môcť 283. — Šipka-šipecký-šipkový-šipkovský 283. — Do kerov-do krov 283. )
Ján Mihal: Básnik a jazyk 9
Zo slovenského pádoslovia 27, 71, 124, 172, 230
Dva príspevky. (Naše časopisy. O recenzentoch učebníc. ) 159
Stanislav Petřík: K melodii školskej a. veršovej.... 276
Jozef Pikula: Slovenské názvy rastlín 107
Ján Smrek: Slovenská inteligencia, pozor na reč!... 1
O kráse rodnej reči 50
Jozef Škultéty: Poznámky 6
P. P. Zgúth: Novinárska slovenčina 153
Väzba slovies 268
Ján Žigo: Písanie a skloňovanie cudzích slov 19
T. B.: Kolektíva v slovenských učebniciach 54
Nové knihy
Stanislav Mečiar: Dobroslav Chrobák: Kamarát Jašek. . 212
Platon: Kratylos 224
Ján Mihál: H. L. Mencken: The American language... 218
Dr. Josef Holub: Stručný slovník etymologický jazyka československého.... 291
A. G.: Louis Bertrand: Krv mučeníkov 216

Sledujte nás na Facebooku