ŽIVOT ZVIERAT 2

Ryby, obojživelníky, plazy

Brehms Tierleben

Alfred Brehm

Vydalo: Obzor, Bratislava, 1971

Stav:  dobrý

Jazyk:  slovenčina

Preklad:  Rudolf Klačko

Autor obálky:  K. Herold

Vydanie:  1.

Výtlačkov:  16000

Strán:  384

ISBN:  65-002-71

3,00 

Nedostupné

Krátky popis:

Alfreda Edmunda Brehma, svetoznámeho nemeckého zoologa, možno nazvať najlepším znalcom zvierat, a to nielen tých, s ktorými prichádzame do kontaktu, ale aj tých, o ktorých sa môžeme dozvedieť len z odborných kníh. Jeho celoživotné dielo „Život zvierat" vyniká istotou poznania, presvedčivosťou podania s hlbokým vniknutím do zmyslu života zvierat. Je to klasické dielo, ktoré podnes ešte nikto neprekonal. O jeho obľube, hodnote a spôsobe spracovania najlepšie hovorí veľké množstvo vydaní, a to nielen v nemčine, ale aj v mnohých iných rečiach. Na Slovensku doteraz vyšiel výber zo "Života zvierat“ v dvoch zväzkoch. Celý náklad toho vydania čitatelia rozobrali hneď po vyjdení. Brehmovo dielo je práca, ktorá oprávnene patrí medzi knihy krásnej literatúry a pritom je to dielo hlboko vedecké, v ktorom aj dnešná pokročilá veda môže robiť len veľmi malé úpravy.
„Život zvierat“ obdarí čitateľov nielen bohatými vedomosťami a zmyslom pre chápanie života zvierat v prírode, ale svojou nevšednou krásou, originálnosťou, zaujímavým a príťažlivým štýlom, spôsobom spracovania a živým opísaním zvierat pobaví aj osvieži.

Doteraz nie je známa ani jedna biologická publikácia o živých tvoroch. ktorá by mala taký trvalý úspech. Cítime, že za slovami autora stojí silná osobnosť, z ktorej vyviera čaro, človek, ktorý lepšie a výraznejšie ako jeho predchodcovia vedel vybadat život zvierat. Veľmi zaujímavo nám približuje spôsob výživy zvierat, hovorí o ich schopnostiach, o prispôsobení sa životným podmienkam a snaží sa preniknúť aj k psychickým schopnostiam zvierat, ktoré určujú ich pomer k okolitému svetu.

Tento zväzok, ktorý je venovaný rybám, obojživelníkom a plazom, je spestrený 129 čiernobielymi a 29 farebnými fotografiami československých odborníkov, ktoré čitateľovi ešte väčšmi priblížia obsah tohto zväzku. Brehmovo dielo z nemeckého originálu verne a citlivo preložil známy slovenský prekladateľ Rudolf Klačko.

Brehmov „Život zvierat“ v prvom vydaní vyšiel roku 1869 v šiestich zväzkoch. Šesť rokov trvalo autorovi opravovanie, doplňovanie a zdokonaľovanie tohto vydania, až roku 1876 vyšlo druhé vydanie, ktoré sa stalo svetoznámym dielom a vydobylo autorovi nehynúcu slávu. Odvtedy vyšlo v Nemecku veľa prepracovaných vydaní, skrátených a rozšírených (až do 20 veľkých zväzkov), obohacovaných čoraz novšími poznatkami zo života zvierat. Takmer každý kultúrny národ si jedno z tých vydaní preložil do svojej reči.

Najnovšie vydanie pripravil profesor zoológie v Lipsku dr. Walter Rammner, ktorý úplne prepracoval, najnovšími poznatkami doplnil Brehmovo slávne dielo. Rammnerovo vydanie vyšlo roku 1941 v štyroch zväzkoch. Prvý zväzok sa zaoberá bezstavovcaml, druhý obsahuje ryby, obojživelníky a plazy, tretí vtáky a štvrtý cicavce. Posledné vydanie tohto Rammnerovho prepracovania vyšlo v Lipsku roku 1956. Keď sme sa rozhodli preložiť do slovenčiny toto vydanie, volili sme vydať najprv zväzok o vtákoch, pretože v tom čase sme už mali naporúdzi potrebné názvy. Po ňom vyšiel zväzok o cicavcoch; tento zväzok — o rybách, obojživelníkoch a plazoch — je predposledný. Posledný zväzok bude venovaný bezstavovcom.

Sledujte nás na Facebooku