DEJINY LITERATÚRY SLOVENSKEJ I., II.

Štefan Krčméry

Vydalo: Tatran, Bratislava, 1976

Stav:  dobrý, 1 pečiatka v knihe

Prebal:  zachovalý

Jazyk:  slovenčina

Autor obálky:  Jozef Gális

Vydanie:  1.

Edícia:  Okno (15)

Výtlačkov:  6500

Strán:  748

ISBN:  61-733-76

9,90 

Nedostupné

Krátky popis:

"Dejiny poézie alebo dejiny literatúry sú čiastkami dejín národných. Ich vyjadrovacím prostriedkom je jazyk a pritom zaoberajú sa eminentne národnou kultúrou. Aby sa zdarne vykreslili v duši, treba sa postaviť k nim v syntéze mnohých princípov. Vidieť ich ako čiastku kultúrneho diania národa je vecou kultúrneho historika, vidieť ich ako mocnosť, ktorá veľmi často formuje kolektívy, je vecou politického historika, namakávať ich rytmus je vecou filozofa, estéta, básnika.

Takzvaná literárna kritika je vlastne odstupňovaním literatúry. Ako sa básnik stavia k vonkajšiemu svetu, tak stavia sa kritik k literatúre, prichodí s ňou do vnútornej transfúzie. Literárny historik, ak je viac vedcom literárnym než historiografom, má sa zas k literárnemu kritikovi tak ako epik k lyrikovi. Vidieť deje literárne znamená vystihnúť ich vnútorný pohyb, ich rytmus. Nad rytmom slova rytmus básnikov a nad rytmom básnikovým rytmus storočí. Štefan Krčméry"

Sledujte nás na Facebooku