Náboženství v dějinách i v současnosti

Sputnik ateista

Vydalo: Státní nakladatelství politické literatury, Praha, 1961

Stav:  dobrý

Prebal:  prebal poškodený

Jazyk:  čeština

Autor obálky:  W. A. Schlosser

Vydanie:  1.

Výtlačkov:  30400

Strán:  472

3,50 

Dostupné

Krátky popis:

Pracovnici ve vědeckoateistické propagandě i širší okruh zájemců o náboženskou problematiku dosud postrádali příručku, která by jim poskytla přehled o původu a vývoji náboženství, o jednotlivých typech světových náboženství a informovala je o současném vývoji náboženství v celosvětovém měřítku. Publikace, která je dilem kolektivu sovětských autorů, o těchto otázkách nejen informuje, ale podává také marxistický rozbor náboženství, konfrontuje náboženský světový názor s výsledky moderní vědy, ukazuje cesty překonáváni náboženství v socialistické společnosti a charakterizuje církevně politické poměry v zemích socialistického i kapitalistického tábora. Práce je rozvržena do osmi oddílů. První oddíl pojednává o vzniku náboženství; další oddíl rozebírá základní světová náboženství, objasňuje jejich vznik a vývoj a charakterizuje jejich věrouku. Třetí oddíl podává informace o náboženských knihách (bible, korán). Oddíl čtvrtý se zabývá náboženskými svátky a obřady. Další část konfrontuje vědu a náboženství. Oddíl šestý rozebírá vztahy mezi církví a státem. Další oddíl dokazuje protikladnost komunistické a náboženské morálky. V předposlední části je osvětlen postoj komunistické strany k náboženství a konečně poslední kapitola pojednává o metodách a formách vědeckoateistické propagandy. Některé kapitoly jsou v českém vydání upraveny a rozšířeny tak, aby odpovídaly také specifickým podmínkám a potřebám ateistické propagandy u nás. Je to první ucelené marxistické zpracování tak širokého souboru otázek, jejichž výklad byl doposud roztříštěn v řadě publikací.

Sledujte nás na Facebooku