DŮTKY, Z PYTLE VEN!

Satirické verše

Karel Bradáč

Vydalo: Práce, Praha, 1952

Stav:  dobrý, pečiatky v knihe

Jazyk:  čeština

Ilustrácie:  Evžen Seyček

Autor obálky:  Evžen Seyček

Vydanie:  1.

Edícia:  Dikobraz (22)

Výtlačkov:  3300

Strán:  136

2,00 

Dostupné

Krátky popis:

Po „Mumraji živých nebožtíků“ vychází druhá kniha satirických veršů Karla Bradáče, jednoho z našich nejlepších satiriků. Mylný názor, jako by satira ztrácela svou funkci v období budování socialismu, byl již mnohokráte vyvrácen. Že satira hraje právě v tomto období velikou úlohu, řekl jasně i sám s. Malenkov na XIX. sjezdu VKS(b). Vždyť žijeme v období, kdy kapitalistický způsob myšlení bude ještě dlouho brzdou rychlejšího vývoje. A právě zde, při konfliktech mezi starým a novým, je veliké pole působnosti pro satiru. Satira jako nejúčinnější forma kritiky, vrhá ostré světlo na všechno zpátečnické a sobecké, co se ještě v myšlení a jednání lidí často objevuje a pomáhá tak svým způsobem přerodu a výchově lidí.

Bradáčova sbírka Důtky, z pytle ven! je thematicky rozdělena na několik částí. V první části se autor vypořádává s domácími reakcionáři i lidmi, kteří mají především na zřeteli jen svůj vlastní prospěch a přenášejí starý způsob jednání v různých formách do nového prostředí. Druhá část obsahuje verše namířené proti západním podněcovatelům války. Hrdinou další části je z Dikobrazu dobře známá figurina pana Dutohlavy, jehož komentáře k různým událostem ukazují, že tento typ lidí myslí a jedná vždycky ve svém sobeckém třídním zájmu, který se snaží zakrýt pokryteckými frázemi o svobodě a demokracii. V poslední části knihy jsou verše povahy více úsměvné než satirické, jimiž autor vyjadřuje radostné ovzduší rodícího se světa nových lidí.

Na druhé Bradáčově sbírce je vidět bezesporný umělecký autorův růst. Při dnešním nedostatku dobré satiry, je tato kniha v naší literatuře hodnotným a vítaným přírůstkem.

Sledujte nás na Facebooku