POPELKA NAZARETSKÁ

Václav Renč

Vydalo: Vyšehrad, Praha, 1969

Stav:  veľmi dobrý

Jazyk:  čeština

Autor obálky:  Antonín Jero

Vydanie:  1.

Strán:  160

ISBN:  33-280-69

2,80 

Dostupné

Krátky popis:

Popelka nazaretská, která nezapře ducha českého baroka, je nejznámějším dílem Václava Renče. Skladba vznikla v komunistickém kriminále "zapsaná do paměti... v nejnaprostější samotě samotě... už ve vyšetřovacích vazbách". Básník ji po svém návratu z vězení (1951 - 1962) nijak neupravoval. V dopise literárnímu kritikovi Jaroslavu Medovi, v době prvního vydání knihy, o tom Renč napsal: "Vychází tak, jak mi v těch samotách byla darována, zcela doslovně darována, proto jsem se neodvážil změnit, když šla do tisku, ani slůvko, třeba by se zdálo (a mě prvnímu), že tu i onde by byla namístě menší korektura."

INFO : Okolnosti vzniku díla: „Popelka nazaretská" vznikla kolem roku 1955 v leopoldovské věznici. Zde autor, odsouzený na 25 let, trávil své dny jako vězeň stalinistické zvůle. Byla tvořena i fixována pouze v paměti. Disponovat tužkou či papírem bylo vězňům zakázáno. Navzdory tomuto nařízení byla propašována mimo vězeňské hradby řada autorových prací na cigaretových papírcích miniaturním písmem, poněvadž každý centimetr plochy čistého papíru měl pro básníka nesmírnou cenu. Když bylo dílo dokončeno, neexistovalo už pouze v paměti autora, ale ústním podáním bylo přenášeno do pamětí spoluvězňů, kteří však nikdy nepobývali s autorem dostatečně dlouho na jedné cele. Tak, jak se tu a tam některým z těchto spoluvězňů octnul na svobodě, začaly se objevovat části celého díla, až bylo v roce 1958 zkompletováno. Teprve po návratu, v roce 1962, viděl Václav Renč své vlastní dílo na papíře a mohl tak učinit korekturu a dát dílu definitivní podobu.
https://rozbor-dila.cz/popelka-nazaretska-rozbor-dila-k-maturite/

Sledujte nás na Facebooku