PRESAKOVANIE CITLIVOSTI

Stano Majza

Vydalo: Slovo, 2000, Košice

Stav:  veľmi dobrý

Jazyk:  slovenčina

Autor obálky:  Pavol Michalič, Tibor Kočík

Edícia:  Siločiary (3)

Strán:  98

ISBN:  80-85291-78-9

Krátky popis:

Básne sú dlhé a či krátke? Aká je ich biografia? Vskutku jestvuje iba jedna báseň. Možno je to epos a možno krátka báseň; no vždy je to jeden nekončiaci sa prúd živého slova, ktorý končí veľkou smrťou. Lebo s básňou je to ako s človekom: prežila vnútromaternicový vývin v čase utrpenia mladého poeta, čas sladkého nasávania z dadaistického prsníka, i čas neúprosnej betónovej epiky. Prežila márnivé obdobie navrávačiek lyriky, dlhý čas definitívneho hľadania, aby našla poľnú trávu uznania, no neskôr uťahaná a rozbitá sa dopracovala k odsudzovanej paranoidnej neistote a úzkosti, aby nakoniec zabudnutá skončila so stratou pamäti v starobinci akéhosi petrifikovaného súborného diela. No kým sa stane opotrebovanou starou dámou, jej osud spečatí cudzie oko a vlastné ucho v krajine blúznivcov. Svet miluje veci, ktorým nerozumie. Aj keď si to nerád priznáva. Neradno brať na ľahkú váhu varovanie básnika: s dotykom na dotyk k nám citlivo presakuje. Ako slzy na nebi.

T. K.

Stano Majza (17. 8. 1947)

Narodil sa v Sobranciach. Poéziu publikoval časopisecky a v rozhlase. Knižne vydal zbierku básní Dotyk na dotyk (1998) a Snívam na dosah (1999) .

Sledujte nás na Facebooku