SNÍVAM NA DOSAH

Stano Majza

Vydalo: Slovo, 1999, Košice

Stav:  veľmi dobrý

Prebal:  prebal ošúchaný

Jazyk:  slovenčina

Autor obálky:  Pavol Michalič, Tibor Kočík

Vydanie:  1.

Edícia:  Siločiary (1)

Strán:  64

ISBN:  80-85291-69-X

Krátky popis:

"Ak láska niekedy uviazne a stane sa z nej vernosť a cnosť, je mi vždy podozrivá, " - hovorí H. Hesse. Niečo podobné zaznieva aj z druhého Majzovho básnického opusu, svojím obsahom zameraným na neodvratnosť osudu. Ten je v jeho prípade tesne spätý s citom a plnosťou lásky. Ich prchavosť a nestálosť zachytáva skôr prostredníctvom vnútorných podnetov a pohnútok, ako senzitívnym záberom priamo prežitého či odpozorovaného. Majzove texty majú bližšie k úvahovým až gnómickým vyznaniam, sú viac lyrickými črtami a záznamami, než básňami par excellence. Jedným z nosných stavebných prvkov konkrétneho básnického textu je skúsenosť. Skúsenosť, ktorá sa neviaže iba na skúsenosť individuálnu, ale upúta autorským úsilím o postihnutie všeobecných ľudských skúseností, čo sú všadeprítomné a nepodliehajú rýchlym premenám času.
T. K.
Stano Majza (17. 8. 1947)
Narodil sa v Sobranciach. Poéziu publikoval časopisecky a v rozhlase. Knižne vydal zbierku básní Dotyk na dotyk (1998).

Sledujte nás na Facebooku