VÁŽKA

Básne domova a domov básní

Milan Rúfus

Vydalo: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, Bratislava, 1998

Stav:  veľmi dobrý

Jazyk:  slovenčina

Ilustrácie:  Vladimír Kompánek

Autor obálky:  Jozef Gális

Vydanie:  1.

Edícia:  Poézia ´98 (4)

Strán:  72

ISBN:  80-8061-011-8

6,90 

Nedostupné

Krátky popis:

Narodil sa 10. decembra 1928 v Závažnej Porube v rodine murára. V rokoch 1948-1952 študoval slovenčinu a dejepis na FF UK v Bratislave Po skončení štúdia zostal na Filozofickej fakutle UK ako pedagóg.

Debutoval básnickou zbierkou Až dozrieme (1956). Ďalej vydal: Chalepc (1966), Zvony (1968), Ľudia v horách (1969), Stôl chudobných (1972), Kobka (1972 - s fotografiami M. Martinčeka), Kolíska spieva deťom (1974), Chlapec maľuje dúhu (1974), Hora (1978 - opäť s fotografiami M. Martinče­ka), Hudba tvarov (1977), Kniha rozprávok (1975), Sobotné večery (1979), Rozprávočka veselá ostaň ešte s nami (1985), Lupienky z jabloní (1993), Óda na radosť (1981), Studnička (1986), Prísny chlieb (1987), Tiché papradie (1990), Dve osudové (1991), (v knihe spojil svoje eseje Štzri epištoly k ľľuďom z roku 1968 s básnickou skladbou Murárska balada), Modlitbičky (1992), Nové modlitbičky (1994), Pamätníček - Modlitby za dieťa (1995), Neskorý autoportrét (1992), Čítanie z údelu (1996) a Žalmy o nevinnej (1997).

Poézia M. Rúfúsa vyšla v priebehu rokov vo viacerých výberoch (Triptych - 1969, Básne - 1972, 1975, A čo je báseň 1978 a i). Je aj autorom knih eseji Človek, čas a tvorba (1968), Štyri epištoly k ľuďom (1969) a O literatúre (1974). V prekla­dateľskej tvorbe sa venoval českej a ruskej poézii i dráme.

Sledujte nás na Facebooku