Zamlklé parky

Verše

František Stanislav Frabša

Vydalo: Antonín Pelz, Příbram, 1942

Stav:  dobrý

Jazyk:  čeština

Strán:  38

Hmotnosť:  110 g

Krátky popis:

Spisovatel F. S. Frabša, rodák z Unhoště, dožil se 4. února t. r. 55 roků svého života, z nichž více, než 35 roků venoval pilné práci literární a publicistické, o čemž svědčí několik desítek jeho knih a publikací a několik ročníků jim redigovaných časopisů beletristických, literárně kritických, divadelních a krajinských, jakož i řada sborníků a příruček. Mezi jeho knihami je sedm sbírek veršů, které vřele ocenili: Dr. J. M. Augusta, Ad. Heyduk, Fr. Sekanina, Dr. Jar. Vlček, Dr. Quido Maria Vyskočil a j., a jichž hodnota byla zdůrazněna zvláště tím, že několik F. S. Frabšových básní zařadil náš velký básník Fr. S. Procházka do své jedinečné antologie „Česká lyra” a že některé z jeho básní byly zhudebněny našimi předními skladateli. Přečetní přátele našeho jubilanta jistě s radostí uvítají zprávu, že jedna z Frabšových básnických sbírek a sice Zamlklé parky, vydaná poprvé před 34 lety, vychází právě ve druhém vydání a oživí nejen u autora, ale i u všech jeho přátel z kruhů literárních, divadelních a uměleckých vůbec vzpomínky na vše krásné z minula. Její motto z lorda Byrona „Směji-li se v světě čemusi, toť jen, bych zdržel pláč” mluví nejlépe o rázu Frabšových básní.

Slavný básník Adolf Heyduk napsal o Frabšově knize „Na zlatých strunách” následující: „Kniha páně Frabšova je pěkná a časově důmyslně zabarvená; líbí se mi velmi a mám radost z jeho pěkného vývoje! Z činnosti jeho literární jej znám velmi dobře, už od dob jeho první knížky. Krásně se vyvíjí a přeji mu, aby dospěl cíle, který si vytkl a k němuž rychle a rozvážně kráčí”.

Z kritiky, již napsal prof. F. Sekanina v Nár. politice ze dne 14. dubna 1910 uvádíme: „Nákladem týdeníku „Pařík” v Třebenicích vychází už ve druhém vydání sympatická sbírečka F. S. Frabšovy intimní poesie, která projadřuje pěkný smysl pro veršovou hudbu, pro náladu snivou, tichou a poněkud i dojmům melancholie se oddávající, pro běžnou formu písně”.

Dr. Quido Maria Vyskočil ukončil svůj referát o Frabšově knize „Na zlatých strunách” takto: „Celkem zajímavá sbírka snaživého spisovatele a autora celé řady bystře pracovaných literárních monografií, je novým důkazem zřetelné jeho vlohy lyrické, uspokojením pro dnešek a důvěryhodným slibem pro budoucnost! ”

Druhé vydání básnické sbírky „Zamlklé parky” vychází k jubilejnímu dnu autorovu v pěkné grafické úpravě s jeho vlastnoručním podpisem. Cena K 25. —, s pošt. K 27. —. Veškeré objednávky buďtež adresovány na nakladatelství: Knihtiskárna A. Pelz, v Příbrami.

Sledujte nás na Facebooku