ČLOVEK MEDZI ĽUĎMI

ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ

Jakov Ľvovič Kolominskij

Vydalo: Smena, Bratislava, 1978

Stav:  dobrý

Jazyk:  slovenčina

Edícia:  Križovatky

Výtlačkov:  4000

Strán:  224

0,70 

Dostupné

Krátky popis:

Autor knihy Človek medzi ľuďmi je psychológ. V Sovietskom zväze patrí k prvým psychológom zaoberajúcim sa experimentálnym skúmaním vzťahov detí v kolektíve. Výskumy sa stali základom jeho kandidátskej práce — monografie Psychológia medziosobnostných vzťahov v detskom kolektíve, ako aj základom referátov na XVIII. medzinárodnom kongrese psychológov ZSSR. Autor napísal vyše päťdesiat vedeckých prác z tejto oblasti.

Jakov Ľvovič Kolominskij má aj ďalšieho koníčka — literatúru. Už v školských laviciach písal poviedky, črty i kritické články. Výsledkom syntézy týchto dvoch vášní je kniha Človek medzi ľuďmi, ktorá získala cenu na Všezväzovom konkurze vedecko-popu-lárnej literatúry. Autor tu pojednáva o jednej z najzložitejších a najzaujímavejších vied — o psychológii. Kniha je cenným prínosom nielen pre psychológov, ale svojím rozprávačským umením, zaujímavými príbehmi zo života strhne aj čitateľov — laikov. Núti človeka zamyslieť sa nad sebou, uvedomiť si svoje miesto medzi ľuďmi, zamyslieť sa nad medziľudskými vzťahmi v rodine či v pracovnom kolektíve.

V závere knihy autor píše: „... človek medzi ľuďmi je vždy psychológom. Ak vám teda naše rozprávanie pomohlo všimnúť si v tých dávno známych a obyčajných javoch, ako sú medziľudské vzťahy, čosi nové, ak vás prinútilo zamyslieť sa nad svojim miestom medzi ľuďmi, ak ste prišli k záveru, že skupinová psychológia je vážna vec, autor, ako sa hovorí, môže byť spokojný, že svoju úlohu splnil."

Sledujte nás na Facebooku