PAVLOV A FREUD

Pavlov and Freud

Harry K. Wells

Stav:  dobrý

Prebal:  prebal ošúchaný

Jazyk:  čeština

Preklad:  Pavel Kovály

Autor obálky:  Leo Novotný

Vydanie:  1.

Výtlačkov:  3400

Strán:  304

ISBN:  25-130-63

4,90 

Nedostupné

Krátky popis:

Kniha „Pavlov a Freud“ je dílo význačného pokrokového amerického vědce H. K. Wellse. Jejím hlavním cílem je kritika jednoho z nejrozšířenějších učení v buržoázní ideologii současné doby, učení Freudova. A tato kritika je o to cennější, že přichází z prostředí, kde je Freudovo učení značně rozšířeno, kde ovlivňuje řadu vědeckých disciplin od psychologie až po společenské vědy a zasahuje i do oblasti kultury.
Svůj záměr Wells uskutečňuje tak, že vedle sebe staví a kriticky hodnotí na jedné straně učení Freudovo a na druhé straně teorii I. P. Pavlova, která zaujímá neméně význačné postavení v psychologii a fyziologii.

V úvodu práce Wells poznamenává, že Pavlovova teorie je základem vědeckého přístupu k problémům duševní činnosti člověka a k problémům duševních chorob. Většina první části knihy se tedy soustředuje na rozbor základních otázek pavlovského učení a autor tak plní dvojí úkol. Jednak seznamuje čtenáře systematicky s hlavními problémy tohoto učení a kromě toho si vytváří základnu, z níž může přistoupit k podrobnému rozboru a seriózni kritice freudovské psychologie.

H. K. Wells se však neomezuje jen na hodnocení těchto dvou význačných postav v oblasti psychologie. Už v úvodu podává charakteristiku formování psychologie koncem minulého století. Současně vede dělící čáru mezi dvěma základními tendencemi různých škol, které se vytvořily v otázce přístupu a výkladu psychických jevů, tendencí objektivní a subjektivní.

Celá jedna kapitola je věnována vývoji psychologie a psychiatrie ve Spojených státech. Autor zde seznamuje čtenáře dosti podrobně s dílem Benjamina Rushe a obsáhle rozebírá i práce jeho syna Jamese Rushe. Méně podrobně se zabývá zkoumáním počátečního stadia behaviorismu, kam patří především dílo E. Thorndika a Watsona.

Podnětně řeší H. K. Wells i celou řadu otázek, které vyvstávají při plnění úkolu sepětí marxistické filosofie a přírodních věd.

Sledujte nás na Facebooku