PSYCHOLOGICKÝ SBORNÍK 1948

Časopis psychologického odboru MS Ročník III.

Vydalo: Matica slovenská, Turčiansky sv. Martin, 1948

Stav:  zviazaný kompletný ročník III, bez tvrdých dosiek

Prebal:  bez prebalu

Jazyk:  slovenčina

Strán:  267

2,90 

Nedostupné

Krátky popis:

OBSAH

ČLÁNKY A ŠTÚDIE:

J. Daniel: Sebahodnotenie a povahové typy
E. Gunsberger: Liečebné pochody pri duševných poruchách ako psychologický problém
D. Husár: Štrukturálne vzťahy psychologie a medicíny
A. Jurovský: Dvadsať rokov psychologie na Slovensku
O. Kapp: Kvantitatívne rozpätie inteligencie.
J. Krňan: Čitateľské záujmy bratislavských gymnazistov v školskom roku 1941/42
M. Milan: Nová metóda rozboru vývinových kriviek.
T. Pardel: Teórie útlmu v súčasnej psychologii
A. Petrík: Výchovná funkcia a spolužitie ako zdroj postojov detí k otcovi
J. Ch. Raiskup: 25 rokov psychotechnického laboratória Vítkovických železiarní
Š. Rehák: Rukopis a stenogram
J. Vrla: Všeobecné skúsenosti zo skúmania ľudského spánku zdravotnými dotazníkmi
M. Wagner: O riadení snov v spánku

ROZHĽADY:

Univ. prof. Dr. A. Jurovský 40-ročný.
Niekoľko poznámok k jednotnej škole. Dr. M. Váross
Psychologia v službách znárodneného priemyslu, tr
Na okraj uskutočnenia Ústavu pre výskum verejnej mienky na Slovensku. Dr. M. Milan
„Psychological Abstracts“ a ich biblografická služba. A. Jurovský.
Indentifikácia jedného dominantného faktora u futbalových reportérov. M. Milan
Psychotechnika v znárodnenom priemysle. A. J.
Psychoanalýza a liečebná náprava duševne úchylných deti. M. Bažány
Psychológia v Poľsku. J. Rosina
K psychologii politických väzňov. M. Werner
Psychologia v nových rigoróznych kombináciách. A. Jurovský.
Psychologický krúžok MS v Košiciach. Dr. J. K
III. valné shromaždenie Psycholog. odboru MS.

KRITIKY A RECENZIE:

J. Bakoš: Psychologie de Grégoire Aboulfaradj dit Barhebraeus. A. Jurovský
F. A. Beach: Hormones and behavior. J. Brožek
R. Binois: La psychologie appliquée. M. V
K. Černocký: Psychologický slovník. J. Daniel
A. Dratvová: Duše dnešní ženy. P. Karvašová
Encyclopedia of psychology. A. Jurovský
S. Freud: Studie o hysterii. M. Masaryk
M. Gaváč: Grafológia. Š. Rehák
V. Jelínek: Čekání na smrt. M. Werner
K. N. Kornilov: Psichologija. A. Jurovský
S. V. Kravkov: Očerk obščej psichofiziologii organov čuvstv. N. Wagner
Ľ anée psychologique. A. Jurovský
Psichologija. Dviženie i dejateľnosť. A. Jurovský
G. Révész: Einfuhrung in die Musikpsychologie.
L. Burlas Sborník prác z odboru starostlivosti o duševne úchylných. M. Milan
W. Stekel: Listy matke. M. Milan
K. Terebessy: K problému ambivalencie v jazykovom vývine. I. Hrušovský
The journal of abnormal and social psychology. M. Milan.
G. Viaud: L´intelligence. M. V
N. Wagner: O vnímateľnosti farieb a o niektorých podmienených reflexoch u múch. A. Jurovský

Sledujte nás na Facebooku