TAKMER DOKONALÉ MANŽELSTVO

MAŁŻEŃSTWO NIEMAL DOSKONAŁE

Mikolaj Kozakiewicz

Stav:  dobrý

Jazyk:  slovenčina

Edícia:  Križovatky

Strán:  208

0,40 

Dostupné

Krátky popis:

Staré príslovie výstižne hovorí, že „malé deti nedajú spať, veľké deti nedajú žiť". S vekom dieťaťa vzrastá zodpovednosť rodičov. Sú zodpovední za jeho telesný rozvoj (aby rástlo a bolo zdravé), za duševný rozvoj (aby bolo inteligentné, bystré a schopné), za morálny rozvoj (aby bolo statočné, pravdovravné a rozoznávalo, čo je zlé), za estetický rozvoj (aby chápalo krásu), za cibrenie charakteru a vôle, za rozvíjanie záujmov. Nejdôležitejším a najsilnejším výchovným činiteľom v rodine je samotná rodina, a teda vzťahy medzi rodičmi a atmosfére, ktorá vládne v dome...
To je niekoľko viet z knižky Mikolaja Kozakiewicza určenej mladým ľuďom, ktorí sa pripravujú na vstup do manželstva a na výchovu deti.
Mikolaj Kozakiewicz (nar. roku 1923) je autor známy širokou literárnou činnosťou. Napísal dvadsaťdva kníh a mnoho článkov, čŕt a štúdii. Niektoré knihy vyšli v stotisícových nákladoch a v niekoľkých vydaniach, o iné sa zaujímal iba úzky okruh odborníkov. Tieto kontrasty a disproporcie vyplývajú z jeho širokej „záujmovej” činností: Je autorom nielen vedeckých prác, ale aj noviel, poviedok a napísal dokonca dva detektívne romány, ktoré v preklade získali v ZSSR masový náklad. Takisto rozsiahla je autorova vedecká činnosť. Začal študovať filozofiu na Varšavskej univerzite a promoval roku 1950.

Sledujte nás na Facebooku