CESTY UMENIA

Puti iskusstva

Vladimir R. Ščerbina

Vydalo: Slovenský spisovateľ, Bratislava, 1977

Stav:  dobrý, pečiatky v knihe

Jazyk:  slovenčina

Preklad:  Viktória Slobodníková

Autor obálky:  Dušan Šulc

Vydanie:  1.

Edícia:  Studia litteraria (9)

Výtlačkov:  1000

Strán:  456

1,50 

Dostupné

Krátky popis:

Vladimír R. Ščerbina (nar. 1908) patrí k významným súčasným sovietskym literárnym teoretikom. Od roku 1953 zastával funkciu zástupcu riaditeľa Ústavu svetovej literatúry a umenia Akadémie vied ZSSR, v súčasnosti pôsobí ako profesor Moskovského pedagogického inštitútu. Je autorom viacerých literárnohistorických a teoretických kníh: A. N. Tolstoj — kritický a životopisný náčrt (1951), A. S. Novikov-Priboj (1951), Epocha a človek (1961), Aktuálne problémy súčasnej literárnej vedy (1961), Náš súčasník — Koncepcia človeka v literatúre 20. stor. (1964), Lenin a otázky literatúry (1961, druhé vydanie 1967), Cesty umenia (1970), Problémy literárnej vedy v svetle dedičstva V. I. Lenina (1971), Spisovateľ v súčasnom svete. Literatúra — Ideológia — Kultúra (1973).
V knihe Cesty umenia sa autor zamýšľa nad problematikou vzniku a vývinu modernistických smerov v súčasnej literatúre a umení a nad ich vzťahom k realizmu a socialistickému umeniu. Kniha je cenným príspevkom k osvetleniu otázok ideologického zápasu, prebiehajúceho dnes v oblasti kultúry.

Sledujte nás na Facebooku