ITALSKÁ RENESANCE

Josef Macek

Vydalo: Nakladatelství československé akademie věd, Praha, 1965

Stav:  dobrý, pečiatky v knihe

Jazyk:  čeština

Autor obálky:  Josef Týfa

Vydanie:  1.

Výtlačkov:  3000

Strán:  406

ISBN:  21-091-65

12,00 

Dostupné

Krátky popis:

Z pera českého historika vychází poprvé dílo věnované souhrnně italské renesanci. Je to zároveň cenný příspěvek z marxistických pozic k celosvetové diskusi o tomto stále živém tématu. Základní myšlenkou je, že renesance je ve své podstatě protifeudální a vyplynula z krize feudalismu. Teprv během doby se znovu feudalizovala a vyústila v protireformaci. Touto marxistickou koncepcí je dána celá výstavba díla. Autor se nezabývá jen projevy kulturními, ale i sociálními a ekonomickými podmínkami, z nichž italská renesance vyrostla.

J. Macek začíná své dílo rozborem změn ve výrobě jak v městech tak na vesnici, ukazuje, jak rozdílný byl vývoj v jednotlivých částech Itálie. Všímá si obchodu i úlohy peněz ve společenském životě. Sleduje vývoj i strukturu měst, vzrůst sebevědomí měšťanstva, postavení církve a ukazuje na těžké třídní boje, jež probíhaly v souvěké Itálii. Zkoumá vznik signorií a knížectví, které posléze vystřídaly vládu patriciátu ve městech a které se staly středisky renesančního uměleckého života.

V další části knihy se autor zabývá vlastními projevy renesance. V humanismu, jejž chápe jako součást renesance, spatřuje protifeudální ideologii měšťanstva, ne však ještě ideologii buržoazní. Zkoumá humanismus ve vědě a ve slovesném umění a ukazuje, jak humanismus hluboce změnil tradiční názory na společnost a lidský život vůbec. Konečně se autor zabývá i uměním renesance, především zkoumá příčiny jeho úžasného rozkvětu. Mackův sloh je živý a poutavý, protkán zdařile ukázkami souvěkých literárních pramenů. Celé lícení je koncipováno bez poznámkového aparátu, obsáhlá literatura je uvedena na konci díla. Kniha je bohatě ilustrována. Není pochyby, že dílo se setká se zájmem odborníků i s porozuměním širokých vrstev čtenářů.

Sledujte nás na Facebooku