OSVETA 1946/1947

mesačník pre kultúrnych a osvetových pracovníkov ročník I. 1945-1946

Vydalo: Štátne nakladateľstvo, Bratislava, 1946

Stav:  dobrý, dobová preväzba, kompletný ročník

Prebal:  dobrý, dobová preväzba, kompletný ročník

Jazyk:  slovenčina

Strán:  360

9,00 

Dostupné

Krátky popis:

OBSAH

OSVETOVÉ ČLÁNKY

Bajtoš Fr. J.: Viac odbornosti v ľudovýchove

Duračinský Ján: Osobnosť osvetového inšpektora

Hora Štefan: Idea ľudovlády vyžaduje vzdelanosť.

Chorváťh Michal: Kurz osvetových inšpektorov

Náš predmet a cieľ

Osveta a vzdelanie

Za vznešeným cieľom

Gašparec Ignác: O typoch ľudovýchovných pracovníkov....

Kopečný Viliam: Ľudovýchovný pracovník a jeho pomocníci

Letz Štefan: Dobrý duch okresu

Maršalko Valér: Aby osveta bola ľudová

Milov M. J.: Družstevníctvo ako krok k novej spoločnosti.

Podstata družstva

Paška Pavol: Osvetou na pomoc ľudu

Pivovarči Miloslav: Postavenie a práca osvetového referenta na dedine

Pleško Michal: Základné predpoklady úspešnej ľudovýchovy

Pleško Štefan: Poslanie ľudovýchovného pracovníka v pohraničí

Podhoľský I. G.: Emancipačné hnutie robotnícke na poli osvety Reč prednostu odboru pre národné školstvo, poslanca SNR Fraňa Kráľa pri rokovaní a nariadení o novej úprave učiteľských platov

SNR schválila Slovenskú akadémiu vied a umení

Struhárik Šimon: Ľudovýchovné aktuality

Modernizujeme sa

Náš program v ľudovýchove

Surkoš Ján: Naša poškolská výchova v minulosti

Poškolská výchova

Program v poškolskej výchove

Štúr S., univ. doc. PhDr.: Kríza europského ducha

Švikruha Jozef: Ľudovýchova a výstavba nového života

T-ý J. V.: Ľudovýchovná prax

Zatkuliak J. G.: K dekrétu o štátnej osvetovej starostlivosti

K problému ľudovýchovných pracovníkov

Psychologické motivovanie spolunažívania ľudí a ľudovýchovaUMENIE, VEDA, OCHRANA PAMIATOK

Bakos Ľ.: Veda v nových pomeroch

Hájek Peter: Roľník a hospodárska veda

Jurkovíč Miloš, Ing.: Čo poskytuje poľnohospodárske múzeum roľníkovi?

Katriak M.: Veda a roľnícky ľud...

KRS.: Spevokoly

Kvetoň J. F.: O budúcnosť slovenskej hudby

Spevavé Slovensko

Vnímanie hudobného diela

Paška Pavol: Bohatstvo v ľudovom umení

Strelec J.: Problémy hudobnej politiky Slovenska

Wagner Vladimír, Dr.: Naliehavé úlohy ochrany pamiatok po vojne


KNIŽNICE

Dubay Anton, Dr.: K otázke knihovníkov

Jančuška M.: Nad soznamami vyradených kníh

Slovo k obecným kronikárom

Kaňa Jaroslav: Dánske ľudové kninžice

Pavlík Pavol: Dnešný stav verejných obecných knižníc

Pernecký J.: Oživenie verejných knižníc

Pramene štúdia pre ľudovýchovných pracovníkov

Repčák Jozef: Jubileum slovenského knihovníctva

Ľudové knihovníctvo a štatistika

Postavme obecné knihovníctvo na pevný základSmolák Štefan: Naše obecné knižnice


OSVETOVÉ ŠKOLY

Brnčal Albert: Osveta v podniku

(h): Osveta pre ľud

Klas Viktor: Doškolovanie remeselníkov

Kopečný Viliam: Národohospodárstvo v ľudových kurzoch.

Vysoké ľudové školy

Krampl R.: Osvetové školy závodné

Lehocký Štefan: Ako sa dívať na ľudové hospodárske školy

Podhoľský I. G.: Ľudovýchova a robotníctvo

R.: Dobrý príklad


ĽUDOVÝCHOVA INDE

-JGŽ-: Ľudové univerzity v Poľsku

Kaňa Jaroslav: Dánska vysoká ľudová škola

Krampl R.: Z ľudovýchovnej činnosti českej

Šamko J., Dr.: „Youth Service“ v Anglicku

Zpráva o českej ľudovýchove....

Grom Štefan: Prvé oblastné divadelné preteky v Prešove.

Hájek Kornel: Režisérova práca na literárnej predlohe.

Hološ Ján: Smernice pre osvetových pracovníkov v ochotníckom divadelníctve.

Z problémov ochotníckeho divadla

Klas Viktor: Do práce na ochotníckom javisku!

Ochotnícky dorast

Nový J. M.: Obnovujeme ochotnícke javiská.

Maršalko Valér: Zaznávané hodnoty

Mráz Andrej: Ochotnícke divadlo


ROZHLAS A FILM

Andris Florián: Vidiek čaká na úzky film

Klas Viktor: Film a ľudovýchova

Rozhlas a šírenie osvety

Kollárik Oto: Posudky o kultúrnych filmoch

Krmešský Július: Kto má robiť osvetu filmom?

Nový J. M.: Film a svetelný obraz v ľudovýchovnej praxi

Petrík E.: Predbežná filmová príprava diváka

Úcta k filmu

Soznam schválených školských a osvetových filmov

T-ý J. V.: Film ako ľudovýchovný prostriedok

Viktorín Karol: Chceme hodnotný slovenský film

Krúžky rozhlasových poslucháčov


AKO PRACUJEME

A. P.: Činnosť v Želiezovciach

Lipt. Sv. Mikuláš v práci sadenia, preštepovania a ošetrovania ovocných stromov...

Ľudovýchova v Nitre

Ľudovýchovná činnosť v Skalici

Okresné divadelné preteky v Lučenci

Osvetová činnosť v Banskej Bystrici

Osvetová činnosť v Have

Osvetová činnosť v Michalovciach

Podtatranský kraj pracuje

Východ pracuje

Základy slovenskej ľudovýchovy v Nových Zámkoch

Z kultúrnej činnosti vo Veľkej Bytči

Zpráva z Krupiny ,

Zpráva z Levoče

Zpráva z Považskej Bystrice

Zprávy z Trebišova,

Červenák Juraj: S ľudovou piesňou po Honte

Gbely-bane ukončily svoj prvý ľudovýchovný kurz.

(h): Činnosť Okresnej osvetovej rady v Banskej Štiavnici.

Obnovenie ľudovýchovnej činnosti na Kysuciach

Opustený ľud ,

Osvetová činnosť v Lipt. Sv. Mikuláši

Osvetové školy na Spiši

Základy slovenskej ľudovýchovy v Parkane

(H): Otvorenie kultúrneho domu v Porube

-kp-: Podtatranskí pracovníci sa radili

K.: Osvetová škola v Slovenských elektrárňach v Žiline.

Kultúrny život v okrese Spišská Nová Ves

V Michalovciach

(mt): Slovo o sjazde kultúrnych pracovníkov KSS v T. Sv. Martine

R.: Zpráva z Galanty

Roľnícke osvetové školy

-ý.: Z kultúrnej činnosti Hornej Nitry

Z Liptova.

Z programu lišovského spevokolu

Zo skalického okresu


ORGANIZAČNÝ VESTNÍK

Agenda miestnej a okresnej osvetovej rady

Dočasné pokyny pre osvetových a knižničných inšpektorov

Evidencie vedené na OOR

(h): Miestni osvetoví referenti

Náklad na ľudovýchovnú činnosť

Nové osvetové korporácie

Propagácia

Krasko Ján: Úlohy okresných osvetových inšpektorov.

Kurz osvetových inšpektorov

Organizačné zvesti

Pleško Michal: Kurz osvetových a knižničných inšpektorov z Moravy a Sliezska

Redakcia: Čo sa chystá v osvete?

Inštrukcie pre osvetových inšpektorovPOSTREHY A NÁVRHY

Bokes Fr., Dr.: Povereníctvo osvety miesto povereníctva informácií

Krasko Ján: Ako vychovávať presídlených Slovákov

Národné domy z dôchodkov štátnych majetkov a podnikov

Pataky Ján: Národný majetok nech slúži národu


RÔZNE ČLÁNKY A ZPRÁVY

Adamovič Štefan, Dr.: O dánskom roľníkovi

Domič C.: Slovanská vzájomnosť v IX. a X. storočí

Drobné zprávy

Hurta Peter: Turistický a cudzinecký ruch....

Jablonský A.: Všeslovanská ideológia

Kopečný Viliam: Ruský čarodej prírody

Krištof Štefan: Úlohy ľudovýchovy na južnom Slovensku

Krupa L. Dr.: Sociálna funkcia inteligencie.

Moyš Jozef: Potreba kultúrnych domov

Novozámocký V.: Základy technického rozvoja

Odkazy redakcie

Petrík E.: Právne predpisy pre vlastníkov nehnuteľností 7. marec — deň osvety

Sledujte nás na Facebooku