SÚČASNÉ ČESKÉ A SLOVENSKÉ UMENIE

Vydalo: Tatran, Bratislava, 1985

Stav:  veľmi dobrý

Jazyk:  slovenčina

Autor obálky:  Aleš Krejča

Vydanie:  2.

Výtlačkov:  3000

Strán:  464

ISBN:  61-618-85

9,90 

Nedostupné

Krátky popis:

Kniha je plodom dvojakej vydavateľskej spolupráce: pripravili ju pražský Odeon a bratislavský Tatran, aby spoločne prispeli do novej medzinárodnej edície, založenej vydavateľstvami výtvarného umenia socialistických krajín. Na nasledujúcich stranách sa čitateľ stretne s päťdesiatimi štyrmi významnými menami - s poprednými maliarmi, sochármi a grafikmi, ktorým bol do roku 1980 udelený titul národný umelec. Sú medzi nimi osobnosti, ktorých účasť na rozvoji výtvarnej kultúry po druhej svetovej vojne bola len krátkodobá, aj tí, ktorí mu napomáhajú počas našich dní, osobnosti rôznych výrazových polôh i tematického zamerania, dokazujúc svojimi dielami rozmanitosť, diferencovanosť nášho súčasného umenia. Zároveň s touto konfrontáciou sa však vynárajú i početné spoločné, obecnejšie črty. Zreteľnými sa stávajú vzťahy, ktorými je zviazaná novodobá výtvarná tvorba oboch našich národov a vo svojom celku sa tu predstavuje naše umenie ako fenomén charakterizovaný pokrokovými estetickými a sociálnymi myšlienkami a výrazným humanistickým cítením, ako prejav, ktorý sa môže aj v najširších svetových súvislostiach uplatniť množstvom pôvodných hodnôt.

Sledujte nás na Facebooku