UMĚNÍ 19. A 20. STOLETÍ

Landmarks of the World´s Art: The Modern World

Norbert Lynton

Vydalo: Artia, Praha, 1981

Stav:  veľmi dobrý

Jazyk:  čeština

Preklad:  Věra Nosková, Jiřina Kintnerová

Edícia:  Umění světa

Strán:  192

ISBN:  59-021-81

4,90 

Dostupné

Krátky popis:

Kniha o umění 19. a 20. století podává plastický a přehledný obraz vývoje moderního výtvarnictví a informuje o všech důležitých směrech a osobnostech malířství, sochařství i architektury této doby. Sto třináct barevných a jedenadevadesát černobílých reprodukcí ilustruje autorův výklad problematiky jednotlivých směrů — od neoklasicismu a romantismu přes impresionismus, secesi, kubismus, expresionismus až k umění téměř současnému — k šedesátým létům našeho století.

Nespornou předností této publikace je skutečnost, že český vydavatel mohl použít rozsáhlý zahraniční obrazový materiál. Na druhé straně se však autor nemohl opřít o dostatek analytických prací prověřených systematickým vědeckým bádáním, jako tomu bylo u předchozích svazků edice. Při vší snaze o respektování faktů a co nej lepší vystižení vývoje umění v posledních desetiletích se proto nevyhnul zjednodušením a z hlediska socialistického pojetí dějin umění mnohé i vynechal.

Byly proto některé pasáže knihy doplněny poznámkami, které mají čtenáře orientovat při dalším studiu. Doslov Ľudovíta Petránského je pak kritickým zamyšlením nad celou problematikou. Jsme přesvědčeni, že podobně jako ostatní svazky edice Umění světa bude kniha Umění 19. a 20. století pro českého čtenáře užitečná. Devět dílů této řady jej provázelo po stezkách starého umění — pravěkého a primitivního, středověkého, byzantského, islámského, orientálního, renesančního, barokního. Desátý — závěrečný — poskytne základní přehled a materiál o vývoji v oblasti tak citlivé a mnohotvárné, jakou je umění moderní.

O autorovi:

Historik umění Norbert Lynton stojí v čele Školy dějin umění na Chelsea School of Art v Londýně. Je autorem monografie o Paulu Kleeovi a spoluautorem Simpsonových Dějin architektury (4. díl: Renesance). Napsal také kapitolu o renesanční architektuře do publikace World Architecture. Působí jako umělecký kritik listu The Guardian a jako redaktor revue Art International. Přispívá články a recenzemi do periodik The Burlington Magazine, The New Statesman a The Times.

Sledujte nás na Facebooku