Týmito názvami sa označuje špeciálna technika úpravy knižnej razby bez farby. Aby som bol korektný, tak sa to používa i na razbu do kože. Je to ochranný ale aj ozdobný tlačový prvok, na základe trojrozmerného motívu na kovovej raznici. Výsledný prvok tejto techniky je viditeľný z oboch strán listu papiera. Ozdobné prvky slepotlače sa používajú zväčša na bibliofilských vydaniach kníh, či pri publikáciách s nižším, exkluzívnym nákladom. Papier je vo veľkej miere špeciálny, ručnej výroby, musí mať určitú hrúbku (gramáž) aby suchá pečať vynikla. Lebo estetická funkcia je pri knihách na prvom mieste Naopak, na určitých úradných, štátnych dokumentoch sa táto tlač prevádza z dôvodov zabezpečenia proti falšovaniu, kopírovaniu a na jasnú a jednoduchú vizuálnu identifikáciu dokumentov. Nedá sa naskenovať a naopak, nedá sa ani vyžehliť. Dámy možno vlastnia nejakú luxusnú kabelku s reliéfnym odtlačkom. Pri koži sa to robí tak, že sa koža mierne navlhčí a razidlo s negatívnym reliéfom sa nahreje na cca 80 - 90 stupňov Celzia a následne sa do kože spraví odtlačok. Je potrebné dávať pozor, aby sa následne koža teplotou nepoškodila. Ale nie všetko, čo je z kože nosia naše dámy. Takto sa kedysi obliekali aj niektoré vydania kníh a aj ich vonkajšia výzdoba sa mohla prevádzať slepotlačou. Tento typ tlače sa používa už od stredoveku. Reliéfny znak rodu, zväčša iniciály, alebo rodový erb sa odtláčal aj do pečatného vosku, alebo parafínu. Nájsť ho môžete napríklad na niektorých poštových známkach, bankovkách, ale aj na vysokoškolských a iných diplomoch, či vyznamenaniach a štátnych listinách. Ale nájsť sa dajú aj na "obyčajných" pohľadniciach, vizitkách, péefkách, katalógoch ... Stretli ste sa so slepotlačou?

SUCHÁ PEČAŤ

IMG_20210302_161246

SUCHÁ PEČAŤ / SLEPOTLAČ / EMBOSSING / RELIÉFNA RAZBA / PLASTICKÝ ZNAK

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Sledujte nás na Facebooku