NOVOVEKÁ RACIONALISTICKÁ FILOZOFIA

Igor Hrušovský

Vydalo: Epocha, Bratislava, 1970

Stav:  dobrý, pečiatky v knihe, lepka na obálke

Prebal:  prebal ošúchaný

Jazyk:  slovenčina

Autor obálky:  Emil Bačík

Vydanie:  1.

Edícia:  Antológia z diel filozofov (6)

Výtlačkov:  4000

Strán:  784

ISBN:  75-002-70

12,00 

Dostupné

Krátky popis:

Šiesty zväzok Antológie z diel filozofov je venovaný novovekej racionalistickej filozofii — presnejšie, racionalistickej línii od Descarta (1596-1650) až po Hegla (1770-1831) — na pôde ktorej sa v období klasického vývinu západoeurópskej filozofie zrodila novoveká systémová filozofia: pri jej kolíske stojí prvý iniciátor a systematik novovekého racionalizmu Descartes, na vrchole jej systematizačného úsilia posledný jej klasik Hegel. Medzi týmito krajnými bodmi a osobnosťami sa rozvíjajú ďalšie veľké filozofické sústavy. Z diel ich reprezentantov, T. Hobbesa, B. Spinozu, W. Leibniza, I. Kanta, J. G. Fichteho, F. W. J. Schellinga a už spomenutých krajných dvoch predstaviteľov novovekého racionalizmu Descarta a Hegla, je zostavený výber tohto zväzku. Napriek veľkému časovému rozpätiu a odlišným, ba aj opozičným hľadiskám, ktoré spomenutí autori v mnohých základných otázkach zastávajú, všetci majú jednu spoločnú črtu: racionalistický spôsob vysvetľovania skutočnosti alebo vyzdvihovanie rozumu ako základnej poznávacej schopnosti človeka, od ktorej závisí aj celá ľudská skúsenosť. Zámerne sa tu vychádza z racionalizmu ako spoločného znaku v metodologicko-gnozeologických a ontologických postojoch spomenutých filozofov. Ukážky z ich diel sú vybrané tak, aby sa ukázalo, ako sa tento názor systematicky vyvíjal, aký obdivuhodný teoretický rozlet zaznamenal a aké boli jeho možnosti a hranice.

Sledujte nás na Facebooku