CESTY MEDENÝCH A BRONZOVÝCH BOHOV

Milan Augustín

Vydalo: Litera, 1993

Stav:  veľmi dobrý

Jazyk:  slovenčina

Autor obálky:  Ľubomír Krátky

Strán:  190

3,20 

Nedostupné

Krátky popis:

Nezlomná vôľa a túžba po sondách do minulosti zaviedla Milana Augustína na cesty za medenými a bronzovými bohmi, do čias dávnych kultúr starého Egypta, Prednej Ázie, Grécka i Ríma, za hľadaním stôp po našich dávnych predkoch a prvých dotykoch týchto civilizácií s územím stredoeurópskeho regiónu, a teda aj s územím dnešného Slovenska. Jedna z mála pôvodných prác, ktorá sa z pozícií najnovších výskumov usiluje o pohľad na dejiny v širších súvislostiach, o pohľad nový, nie stereotypnoučebnicový, na obdobia, v ktorých kraľuje meď, bronz a železo.

Čitateľ spolu s autorom sleduje vojenské výboje, obchodné cesty, budovanie obranných valov, prekrásnych, až neskutočných pyramid a iných architektonických zázrakov, svedčiacich o ume, vytrvalosti, ale aj tvrdosti a bojovnosti starých Sumerov, Feničanov, Etruskov, Egypťanov, Grékov, Rimanov a mnohých ďalších zakladateľov a budovateľov dávnych civilizácií.
Hľadanie a objavovanie sveta bolo a bude vždy zázračným dobrodružstvom každej generácie. Raz objavujeme časť našej planéty, inokedy sa usilujeme spoznať podstatu fungovania živej bunky alebo rozbíjame atóm, aby sme sa dostali do tajomstiev jeho jadra. Sú však ľudia, ktorí sa za dobrodružstvom vypravujú ďaleko do minulosti, za životom, prácou a cítením generácií, ktoré žili pred tisícročiami...

Kniha nášho priateľa Milana A u g u s t í n a je takýmto dobrodružstvom, ktoré ponúkame spolu s autorom a vydavateľom aj my ako príspevok k poznaniu dejín našej planéty a ich súvzťažností s dejinami krásneho a nám drahého Slovenska. Dnes prežívame éru informatiky v každom odvetví ľudskej činnosti. To staré známe, „... že ten kto nepozná históriu, nemôže predvídať či plánovať budúcnosť“, dnes platí dvojnásobne. Od etiky prechádzame k estetike, od ekológie života k ekológii ľudských vzťahov. Od plurality názorov ku skutočnej demokracii. Je to cesta namáhavá, s množstvom zákrut, klesaní a stúpaní, ale vedie k humanistickým cieľom, za ktorými kráča väčšina ľudstva žijúceho na tejto planéte, lebo je to cesta poznania a skutočnej ľudskej práce. História počiatkov civilizácie, objavovanie nových obzorov je i námetom knihy CESTY MEDENÝCH A BRONZOVÝCH BOHOV, ktorá je jednou z tehličiek na stavbe poznaní a názorov na minulosť, najmä pre mladých ľudí na Slovensku, poznaní inej a z iného uhla interpretovanej histórie, akú nečítali v školských učebniciach. Všetkým, ktorí ju zoberú do ruky, prelistujú i prečítajú, želáme príjemné chvíle poučenia i zábavy.

Mimi a Leo Danihelsovci

sponzori vydania

12. decembra 1992

Los Angeles, Kalifornia, USA

Sledujte nás na Facebooku