HISTORICA CARPATICA 23-24/1993

Zborník Východoslovenského múzea v Košiciach

Vydalo: Východoslovenské vydavateľstvo, Košice, 1994

Stav:  veľmi dobrý

Jazyk:  slovenčina

Vydanie:  1.

Výtlačkov:  200

Strán:  132

ISBN:  80-967072-2-1

5,90 

Nedostupné

Krátky popis:

ŠTÚDIE

Zlata ČILINSKÁ: Encyklopedické poznámky o pochovávaní vo včasnom stredoveku v Karpatskej kotline a priľahlej dolnodunajskej oblasti

Jozef KÚTNIK: K otázke pôvodu rodných bratov Izáka a Matúša umučených v Poľsku roku 1003

Július SOPKO: Kultúrny vývoj Košíc v 16. storočí

Daniela PELLOVÁ: Hospodárske a sociálne pomery poddaných v Šariši koncom 18. a v prvej tretine 19. storočia

Ladislav TAJTÁK: Začiatky krízy obuvníckej malovýroby a odborového hnutia košických obuvníckych robotníkov

MATERIÁLY

Bohuslav NOVOTNÝ: Olovená hrivna z Velkého Slavkova

Dárius GAŠAJ: Keramický depot zo staršej doby bronzovej v Nižnej Myšli

Peter ROTH: Doterajšie výsledky archeologického výskumu v okrese Stará Ľubovňa

Mária WOLF: Predbežná správa z výskumu sídlisk z 10. storočia v chotári obce Karos (MR)

RECENZIE

Halina DOBRZANSKA: Osada z późnego okresu rzymskiego w Igolomi, woj. krakowskie. Wrociav - Warsawa - Kraków - Gdansk - Lódz 1990. Cześć I. Materialy. Cseść II. Text., resumé anglické

Sledujte nás na Facebooku