Biblické příběhy

Ivan Olbracht

Vydalo: Státní nakladatelství dětské knihy, Praha, 1958

Stav:  dobrý

Prebal:  prebal ošúchaný

Jazyk:  čeština

Ilustrácie:  Gustav Doré

Autor obálky:  Jan Žbánek

Vydanie:  2.

Edícia:  Obnovené obrazy (2)

Výtlačkov:  20000

Strán:  188

5,50 

Dostupné

Krátky popis:

Znalost bible patří k základům všeobecného vzdělání. Chceme-li dnes seznámit mládež s biblickými příběhy, se Starým zákonem, s vypravováním, pověstmi a příslovími starých Židů, nečiníme tak proto, abychom udržovali mládež v pověrách, v slepé víře a v otrocké poslušnosti náboženství a církví. Dnes již dovedeme vysvětlit vědecky správně vznik a vývoj světa i vznik a vývoj člověka. Věda stanovila již dostatečně přesné zákony o složení hmoty, o životě a přírodě. Avšak vzdělaný člověk musí znát i to, v co nevěří. Má znát proto i biblí, která byla mnohdy důležitým činitelem na cestě pokroku, vzdělanosti a kultury, která se však také často stávala i nástrojem poroby a útisku.

Bible byla přečasto zdrojem poučení i uměleckého podnětu mnoha velikým umělcům. Leckterá slavná umělecká díla literární, hudební i výtvarná byla inspirována biblickými příběhy. V hovoru užíváme běžně nejrůznějších úsloví, přirovnání a obrazů, jež pocházejí z bible. Také všechny tyto okolnosti nás vedou k tomu, abychom se s biblí seznámili.

Předkládáme čtenářům Starý zákon v obdivuhodném zpracování Ivana Olbrachta, spisovatele, který dovedl psát snad nejčistší a nejkrásnější češtinou. Olbracht jistě sám nevěřil v boha a nepřál si, aby naše mládež vyrůstala ve svěrací kazajce náboženství. Chápal však, že znalost bible je pro mladého vzdělance věcí nezbytnou, že je třeba čerpat poučení i z bible, která nám zejména ve Starém zákoně podává obraz života židovského národa ve starověku, seznamuje nás s jeho společenskými a hospodářskými poměry, s jeho politickým zřízením a s jeho způsobem myšlení. A navíc Olbracht dobře pochopil, že v době nacistické okupace, kdy jeho Biblické příběhy po prvé vyšly, může svým vyprávěním ze Starého zákona výmluvně protestovat proti vyhlazování Židů fašisty a utvrzovat čtenáře v přesvědčení, že český národ vyjde z hitlerovské poroby tak, jako starověcí Židé vyšli ze všech zajetí. Proto také jeho kniha končí návratem ze zajetí a jásotem nad osvobozením.

Mezi mnohými světovými umělci, kteří se inspirovali Starým zákonem, byl i nej slavnější ilustrátor bible, francouzský malíř Gustave Doré. Ten dovedl skvěle vystihnout vznešenost, básnickou úchvatnost a velebnou dramatičnost biblických příběhů, a proto jeho ilustrace spojují hluboký dějový a mravní prožitek s výrazným a úchvatným dojmem výtvarným.

Sledujte nás na Facebooku