Moderní svět a křesťanství

Jiří Loukotka

Vydalo: Horizont, Praha, 1980

Stav:  dobrý

Prebal:  prebal ošúchaný

Jazyk:  čeština

Autor obálky:  Milan Hegar

Vydanie:  1.

Edícia:  Malá moderní encyklopedie (94)

Výtlačkov:  7000

Strán:  360

1,30 

Nedostupné

Krátky popis:

V posledních letech se stále větší pozornost věnuje rozvíjení vědeckoateistické výchovy a propagandy jako nedílné součásti celkové světonázorové výchovy obyvatelstva. Formování materialistického světového názoru má tak nezastupitelné místo při utváření člověka zbaveného pout náboženského myšlení jako přežitku minulosti. Účinnost této výchovy a celková intenzita překonávání vlivů náboženství však vyžaduje propracovaný systém působení na vědomí lidí. Významným prvkem z tohoto hlediska je i vědecké zkoumání nových jevů a procesů v soudobé krizi náboženství, v současných modernizačních tendencích jednotlivých církví, nevyjímaje ani zkoumání sekularizačních procesů a jejich odrazu v postojích soudobého křesťanství.

V těchto intencích se pokouší zachytit v globálním pohledu nové prvky a změny v teologických, filozofických a sociologických přístupech katolicismu k vážným problémům teismu i monografie Moderní svět a křesťanství, dílo kolektivu autorů vedených profesorem Jiřím Loukotkou, ředitelem Ústavu vědeckého ateismu ČSAV. Jde v podstatě o první práci tohoto druhu, zkoumající zvýšenou dynamiku pokusů církví o hledání nejúčinnějších projektů na záchranu svých struktur a hlavně o udržení možnosti působit na masy prostých věřících. Tím, že autoři jednotlivých statí osvětlují věcně, korektně a bez zbytečných invektiv, avšak ideově správně aktuální otázky náboženského modernismu (jež byly zejména v šedesátých lotech mnohdy falešně interpretovány), dávají účinnou zbraň do rukou lektorů, propagandistů a všem, kdo se podílejí na zápase o socialistické vědomí dnešního člověka.

Sledujte nás na Facebooku