Regulní knížka

erafínského Otce sv. Františka z Assisi tětího řádu příruční REGULNÍ KNÍŽKA pro kněze a lid v městě i na venkově dle nového ustanovení Jeho Svatosti papeže Lva XIII.

Pavel Josef Pelikovský

Vydalo: B. Stýblo, Praha, 1898

Stav:  dobrý

Jazyk:  čeština

Vydanie:  6.

Strán:  672

Hmotnosť:  420 g

5,50 

Dostupné

Krátky popis:

Radostí velikou naplňuje nás, že v nynější době, kdy zásady protináboženské vždy šířeji a i směleji se rozhlašují, právě sv. Třetí Rád se upevňuje a tím i zásady náboženské v lidu se rozmnožují. Jednou toho známkou jest, že veliký náklad pátého vydání této regulní knížky, před lety vydané, úplně již jest rozebrán. Kdyby lid k sv. Třetímu Řádu lhostejně se choval, ano kdyby počet členů sv. Třetího Rádu se umenšoval, tu jistě nejevila by se potřeba nového vydání knížky regulní. Dále nás nová potřeba téže knížky tím více těší, čím více přesvědčeni jsme, že lid koupené knížky regulní ve skutečnosti k novému duchovnímu vzdělání upotřebuje a že táž kniha nepropadá osudu, jemuž tisíce světských i jinak výborných knih propadají.
V radostném tomto přesvědčení posíláme lidu českoslovanskému knížku regulní u vydání novém, opraveném a místy rozmnoženém, majíce tu prosbu k Pánu Bohu, aby i toto nové šesté vydání v řadách lidu takořka zbraň rozmnožilo proti nepřátelům našeho spasení.
Svatý Otče Františku! vypros této knížce a zbožným čtenářům serafínského nebes požehnání.

Sledujte nás na Facebooku