STROM ŽIVOTA

Náčrt modelu vstupnej a stálej formácie

L´albero de la vita

Amedeo Cencini

Vydalo: Serafín, Bratislava, 2012

Stav:  veľmi dobrý

Jazyk:  slovenčina

Preklad:  Jaroslav Cepko

Vydanie:  1.

Strán:  380

ISBN:  978-80-8081-098-6

3,50 

Nedostupné

Krátky popis:

Strom je jedným z najvýrečnejších symbolov osobnej i kolektívnej identity. V súvislosti so stromom sa na samom počiatku rozhodli dejiny ľudstva a na ďalšom strome bol človek všetkých dôb vykúpený. Strom života. Tento strom musí zostať stredobodom ľudskej existencie, každého života v každom čase, pri vstupnej i stálej formácii, ako predpovedal Ten, ktorý sám vystúpil na strom: „Keď budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe. “ Hľa, večný gravitačný stred.

Touto príťažlivosťou, ktorá pokračuje v čase, je formácia. Tá sa stáva stálou do tej miery, do akej táto príťažlivá sila rastie a rozširuje sa na všetky fragmenty minulosti a osobnosti kresťana, na každý jeho nádych a výdych. Táto príťažlivosť je takpovediac jeho skrytým dýchaním. Je tým, čo ho pripodobňuje Kristovi zavesenému na drevo: Synovi, Služobníkovi a Baránkovi.

Vtedy sa napĺňa Otcov plán „urobiť z Krista srdce sveta“, srdce každého živého človeka, každého kňaza a rehoľníka!

Sledujte nás na Facebooku