SVEDKOVIA JEHOVOVI

Kto sú? Komu slúžia?

Koloman Kahan

Vydalo: Pravda, Bratislava, 1988

Stav:  dobrý

Prebal:  zachovalý

Jazyk:  slovenčina

Vydanie:  1.

Výtlačkov:  8000

Strán:  264

1,40 

Nedostupné

Krátky popis:

Extrémne náboženské kulty a sektárske hnutia zaznamenávajú od druhej polovice 20. storočia nový rozmach. Či si to ich prívrženci uvedomujú alebo nie, stávajú sa v dnešnom rozdelenom svete významným nástrojom klerikálneho antikomunizmu. Aj organizácia Jehovových svedkov sa postupne premenila na jeho angažovaný oddiel. Jej ideológia, tlač, geografické rozmiestnenie (takmer vo všetkých krajinách sveta), dôsledná centralizácia, konšpiratívna činnosť a bezvýhradná poslušnosť jej členov vyhovujú zámerom reakčných síl, a to pomocou náboženského fanatizmu a extrémizmu vnútorne oslabovať socialistické krajiny.
Vedúci činitelia využívajú naivitu politicky a svetonázorovo nezrelých občanov v našej spoločnosti a prostredníctvom iluzórnych sľubov a psychologického zastrašovania armageddonskou vojnou odvádzajú ich od plnenia občianskych povinností. Nedostatočná informovanosť zapríčiňuje, že nie všetci občania si dokážu utvoriť správnu mienku a zaujať adekvátny postoj k jehovizmu. Protispoločenská činnosť tejto u nás ilegálne pôsobiacej organizácie, ktorej idey sú nepriateľské nielen socializmu a komunizmu, ale aj mierovému úsiliu ľudstva, už dávnejšie signalizovala potrebu oboznámiť širokú verejnosť s jej skutočnými cieľmi a sociálnymi funkciami.
Publikácia K. Kahana podáva komplexný obraz o jehovistickej organizácii od jej vzniku až po súčasnosť. Autor populárno-- vedecky objasňuje základy jehovistickej vierouky, na ňu nadväzujúce sociálno-politické a etické koncepcie, analyzuje príčiny jestvovania jehovizmu v socialistickej spoločnosti a zároveň uvádza metódy jeho prekonávania. Opiera sa o rozsiahle pôvodné literárne pramene Jehovových svedkov a formou vzájomnej konfrontácie autentických výrokov ich ideológov a publicistov dokazuje nevedeckosť, antihumánnosť, ale aj vnútornú logickú protirečivosť ideologického systému.
Publikácia je určená najširšej verejnosti, ale poslúži aj ako metodická pomôcka lektorom a propagandistom vedeckého ateizmu a všetkým tým, ktorí prichádzajú do styku s náboženskými sektármi a chcú prispieť k prekonaniu ich negatívneho pôsobenia.

Sledujte nás na Facebooku